2010. december 2., csütörtök

„Oktatás és kapcsolatok"

„Oktatás és kapcsolatok" címmel rendeztek lelkésztovábbképző alkalmat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A lelkészeknek, hitoktatóknak és pedagógusoknak szóló programon teológiai tanár, pszichológus és többek között jogász-gyermekvédő is felszólalt.

2010. november 24., szerda

A TEKIOE felhívása

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” 
I. Sámuel 7;12.

Tisztelt Intézményvezető Testvérünk!

Illúzióktól mentesen, de bizakodással kezdtük el az új tanévet. Rendkívül nehéz erkölcsi és gazdasági körülmények között, de tisztultabb közéletet, helyesebb célkitűzéseket, az oktatásnak, ezen belül az egyházi fenntartású intézmények oktatásának nagyobb mozgástér biztosítását remélve.
Föltehetően a pedagógusok többsége egyetért azzal, hogy újra kell fogalmazni a sokszor módosított, alig áttekinthető oktatási törvényeket és a kiüresedett Nemzeti Alaptantervet. Felkért szakértők dolgoznak az alapelvek és a legfontosabb területek megfogalmazásán. Reményeink szerint ezek a közeljövőben hozzáférhetők lesznek a számunkra is. Számítunk ezekkel kapcsolatban az Önök észrevételeire, javaslataira is.
A beérkezett véleményeket szeretné a választmányunk összegyűjteni, csoportosítani és továbbítani dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárnak.
Ő eleget téve felkérésünknek december 3-án, pénteken 10 órától, a Budapest- Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében (1071. Városligeti fasor 17/21) tájékoztató előadást tart számunkra. Kéri, hogy minél több konkrét kérdést adjunk át neki előre írásban, mert szeretne megfelelő információk birtokában érdemi válaszokat beleszőni az előadásába.
Az észrevételeket, javaslatokat kérjük egyesületünk ügyvezető alelnökének e-mail címére küldeni:barcsak@kpszti.hu november 10-ig. Amennyiben a dokumentumok megjelenése, vagy az államtitkár úrnő kérése miatt módosul a határidő, értesítést küldünk.
Eredetileg szerettük volna szeptember második felére kérni a találkozót, de a felkért előadó előzetes elkötelezettségei, valamint a vitaanyagok várható hozzáférésének időpontja teszi indokolttá a halasztást. 
Természetesen észrevételek és javaslatok küldését, valamint az előadás meghallgatását minden intézménytől, fenntartótól, igazgatótanácstól várjuk, de szeretnénk, ha Önök közül minél többen ténylegesen is tagjai lennének a Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetői Országos Egyesületének, mert a 4 egyház mintegy ötszáz intézményének súlya nőne a szervezet taglétszámának növekedésével. (Részletesebb tájékoztató a www.tekioe.huhonlapon található.) 
Áldást kérve nemes szolgálatukra, tisztelettel küldjük üdvözletünket:

Budapest, 2010. szeptember 13.

Barcsák Marianna, Csermely Irén, dr. Kálmán Attila, Kovács István,
dr. Roncz Béla, Sommer László és Tyukász Tamás
a TEKIOE választmánya.

TUDOK 2010

Itt olvashatjátok Czinke Laci beszámolóját a sárospataki X. Jubileumi TUDOK-ról. Laci a zoológia-ökológia szekcióban első díjas lett.

Az idei év márciusának 26. és 27. napja sok diák és tanár számára az év nevezetes napjai közé sorolható, hiszen ekkor került megrendezésre immár tizedik alkalommal a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, ismertebb nevén a TUDOK. A rendezvényre ebben az évben Sárospatakon került sor iskolámban, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában. Már a verseny előtti napok is mozgalmasak voltak, hiszen ezek a napok lázas készülődéssel teltek, hogy minden a legnagyobb rendben legyen a hétvégére; ezért külön köszönet illeti Halász László tanár urat, iskolánk szervező diákjait, valamint a Szövetség tagjait áldozatos munkájukért. A konferencia színvonalát emeli, hogy nem csak hazánkból, hanem a határon túlról is érkeztek diákok, akik már csütörtökön is elfoglalhatták szálláshelyüket.

„Oktatás és kapcsolatok” – lelkésztovábbképző alkalom Sárospatakon

Rendkívüli lelkésztovábbképző alkalmat tartanak „Oktatás és kapcsolatok"  címmel 2010. november 27-én szombaton 10 órától Sárospatakon a teológia imatermében. A Tiszáninneni Református Egyházkerület vilmányi „Esélyt adunk" Tanodájának (TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0041) munkatársai,  valamint az Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága által szervezett program gyermekekkel foglalkozó szakemberek előtt is nyitott alkalom.

Részletes információk:
Időpont: 2010. november 27. szombat 10.00-15.00
Helyszín: Sárospatak, Rákóczi út 1., a Teológia imaterme;
Részvételi szándékát kérjük, jelezze november 24-ig az alábbi elérhetőségek egyikén: abarnoczki@tirek.hu;  Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 3525 Miskolc, Kossuth út 17. Szívesen látjuk egy szerény ebédre mindazokat, akik időben jelezték részvételi szándékukat. Szeretettel kérjük lelkipásztor testvéreinket, juttassák el meghívásunkat az általuk ismert érdeklődő pedagógusoknak - jelenlétüket megtisztelőnek tartanánk.
Az  „Oktatás és kapcsolatok" című konferencia programja:
10.00-10.10 Igei bevezetőTörök István nyugalmazott lelkipásztor, vallástanár
10.10-11.20 „Kapcsolatban lenni - a hitoktatásban is?"dr. Bodó Sára teológiai tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense
11.20 - 12.30 „A felnőtt-gyermek kapcsolat kiaknázható és elmulasztható lehetőségei a problémásnak tartott gyermekek oktatásában"Molnár Marianna klinikai szakpszichológus, a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
12.30-13.00 Ebéd
13.00-14.10 „A családjukból kiemelt problémás kapcsolatrendszerű gyermekek családpotló ellátása"dr. Radoszáv Miklós, jogász, pedagógus, gyermekvédő, az Országos Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettese
14.10-15.00  „Az oktatási rendszer elvárásai és a hátrányos helyzetű gyermekek közötti kapcsolatteremtésre tett kísérlet" Barnóczki Anita lelkipásztor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület cigánymissziós referense 
Esetleg szükséges információk:
Kedvezményezett: Tiszáninneni Református Egyházkerület, 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

2010. szeptember 30., csütörtök

Elhunyt Kövy Zsolt

Életének 85. évében elhunyt Kövy Zsolt 
református lelkipásztor, egyháztörténész, 
a Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményének nyugalmazott igazgatója.

2010. szeptember 27., hétfő

A Refi megújuló energiája

Testközelből érzik a megújuló energiaforrások hasznát a Kecskeméti Református Kollégium diákjai, hiszen az intézmény két tantermét speciális napenergiát hasznosító, úgynevezett „Solarspot” lámpával világítják meg, az iskola tanuszodájának meleg vizét pedig a napkollektorokból nyert energiával állítják elő. Az érdeklődő diákok az iskola lelkes fizika tanárának köszönhetően közelebbről is megismerkedhetnek a rendszer működésével.
A környezettudatosság, a megújuló energia felhasználása 2002-ig nyúlik vissza a Kecskeméti Református Kollégium életében. Varga László, az iskola egykori főigazgatója – jelenlegi országgyűlési képviselő – elmondta, a beruházást az első Orbán-kormány tette lehetővé, a Széchényi-terven keresztül. Ekkor került felszerelésre az ötvenkét darab sikkolektor, amely a tanuszoda medenceterének és kiszolgáló egységeinek fűtését, valamint a használati meleg víz előállítását segíti. A volt főigazgatótól azt is megtudtuk, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Emmaus házában is használnak napkollektorokat.


2010. szeptember 15., szerda

Újraalakulásának huszadik évfordulóját ünnepli a Kolozsvári Református Kollégium

Szellemi útravalónk a hitvallásos nevelés, becsület, munkatisztelet – vallja Székely Árpád igazgató.
Az 1989-es rendszerváltozást követően Erdélyben az első, újraindított felekezeti tanintézet a Kolozsvári Református Kollégium volt. Székely Árpád zenetanár, igazgató már huszonegyedik tanévét kezdi az iskolában.
A kezdeti nehézségek elmúltával mára a tanintézet hírnevet szerzett magának, az iskola kórusa pedig többször vendégszerepelt nem csak Erdélyben, de külföldön is. Kolozsváron is rendszeresen fellépnek a március 15-i, október 6-i és 23-i ünnepségeken, de szívesen tesznek eleget a legkisebb vidéki település egyházközségének felkérésének is. A Kolozsvári Református Kollégiumban jelenleg több mint háromszáz diák tanul és 35 tanár oktat. Két évvel ezelőtt sikerült első és ötödik osztályt indítani, tavalytól pedig az óvodacsoport apróságainak kacagásától hangosak az ódon falak.


Debreceni református pedagógusok találkozója

Debreceni református pedagógusoknak szervez találkozót az Országos Református Tanáregyesület. „Elsősorban azokat szeretnénk megkeresni, akik nem egyházi intézményekben tanítnak” - mondta Hodossi Sándor szervező. A főiskolai docens hozzátette: „Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de becslések szerint a református pedagógusok 85-90 százaléka nem egyházi intézményben tanít. Most eljött az ideje, hogy megpróbáljuk őket elérni, ezért ez az első találkozó ezt a célt szolgálja – fogalmazott Hodossi Sándor. Az Országos Református Tanáregyesület 1992-es megalakulás óta célul tűzte ki a Kárpát-medencei magyar református pedagógusok érdekképviseletét, összetartását. Szombaton délután három órakor kezdődik a program a Debreceni Egyetemi Templomban. Család, iskola, értékek címmel hallhatnak a résztvevők előadást, valamint közösen megnézik a Kontrasztkiállítást is.

Bővebben...

Nem kell óvodapedagógusnak lennie a néptánctanárnak, hitoktatónak

A Közoktatásról szóló törvény idevágó paragrafusa szerint az óvodában megszervezésre kerülő hitoktatás esetén az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató vezetheti a hitoktatással kapcsolatos foglalkozásokat. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A kormányrendeletként megjelent Alapprogram természetesen nem lépi át a közoktatási törvény által megszabott kereteket, tehát a hitoktatás az óvodában a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a közoktatási törvénynek és a vallásgyakorlás szabadságát biztosító egyéb jogszabályoknak megfelelően eddig is és ezután is folyhat. Kérjük az intézményvezetőket és fenntartókat e rendelkezések figyelembe vételére!

2010. szeptember 1., szerda

Elismerik és pótolják

Legkorábban a jövő évi költségvetésben kezdődhet meg az egyházi iskolák finanszírozási kárpótlása - közölte a miniszterelnök-helyettes.
Semjén Zsolt elmondta, hogy az Állami Számvevőszék által megállapított 4 milliárd forintos elvonást elismerik és pótolják. Úgy fogalmazott, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány által okozott károkat jóváteszik. 
Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a pénzt nem tudják egy összegben visszafizetni, ezért meg kell állapodni az utalás ütemezéséről. Az Állami Számvevőszék 2008 június elején közölte, hogy 2005-2006-ban az egyházak részére megállapított közoktatási kiegészítő támogatás összege nem felelt meg az egyház-finanszírozási törvény előírásainak és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtaknak. A számvevőszék azt is megállapította, hogy a finanszírozásból 4 milliárd forint hiányzik a közoktatási normatíva elmaradása miatt. Az Alkotmánybíróság szintén két évvel ezelőtt állapította meg, , hogy alkotmányellenes a közoktatási törvénynek az a rendelkezése, amely a vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív finanszírozásának mértékét.

Jóvátétel az egyházi iskoláknak

Jóvátételt ígért az egyházi közoktatási intézményeknek az elmúlt évek finanszírozási elvonásai után az oktatási államtitkár. Hoffmann Rózsa azt mondta: azt a fajta igazságtalanságot, amelyet az elmúlt években az egyházi intézmények elszenvedtek, és amelynek során milliárdokkal rövidítették meg őket, az új kormány orvosolja; az elvont forrásokat fokozatosan fogják törleszteni.

Tanévnyitó módszertani konferencia Miskolcon

Tanévnyitó módszertani konferenciára gyűltek össze a pedagógusok 2010. augusztus 27-én pénteken délután a 450 éves Lévay József Református Gimnáziumban.
A Református Pedagógiai Intézet által szervezett konferencián az igei köszöntőt követően két előadást hallgathattak meg a résztvevők. Elsőként Ugrin Erzsébet pedagógus, szupervízor „A kompetencia, mint pedagógiai fogalom" címmel; ezt követően pedig Dr. Kőművesné Nagy Katalin Kornélia szaktanácsadó „A differenciált szervezésű nyelvtanulás tapasztalatainak extrapolációja" címmel tartottak előadást.
Az előadásokat követően a konferencia résztvevői szekcióüléseken beszélgethettek, ötletelhettek a nyelvtanulás hatékonyságáról, a projektszervezésről illetve a hit- és erkölcstan tantervi változásairól.
A szekcióülések tanácskozásait rövid összegzéssel foglalták össze a témavezetők és ismertették a másik két szekció tagjaival.
A konferencia a jövőben sikeres együtt munkálkodás reményével fejeződött be.

Évnyitó a Lévay József Református Gimnáziumban

Hálaadó tanévét kezdte meg a Lévay József Református Gimnázium 2010. augusztus 29-én ünnepi istentisztelet keretében, melyet a Kossuth utcai templomban tartottak meg.

Kárpát-medencei református tanévnyitó Miskolcon

Közösen nyitották meg a Kárpát-medence református közoktatási intézményei a 2010/2011-es tanévet a miskolci Kossuth utcai református templomban. A rendezvényen magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki intézmények képviseltették magukat.


2010. augusztus 13., péntek

A TEKIOE felhívása

Istentől ismét kaptunk egy lehetőséget arra, hogy helyesebb irányban haladjunk. A nagyobb lehetőség nagyobb felelősséggel is jár.
A jelenlegi helyzetben csodát nem várhatunk, de minden tőlünk telhetőt el kell követnünk azért, hogy bölcsen cselekedjünk a remélhetőleg megnövekedő mozgásterünkben.
Természetesen a pártpolitikai csatározásokban nem kívánunk közvetlenül részt venni, de kívánatosnak tartjuk, hogy az egyházi intézményeink munkatársai minél alaposabban ismerjék a kormány oktatáspolitikai elképzeléseit, valamint az azt ért bírálatokat és egyéb elképzeléseket. Mindezek birtokában célszerűnek látnánk szakmai nyilatkozatokkal, javaslatokkal, észrevételekkel támogatni a szaktárcát a minél helyesebb döntések meghozatalában.
Javasoljuk, hogy minden történelmi egyház oktatási intézményének dolgozói még e tanév vége előtt kapják kézbe a KDNP oktatáspolitikai programját, amely (ha nem is egyezik meg szó szerint a kormányprogram oktatáspolitikai részével) szakmai részletekre is kitér, tehát gondolatébresztőnek jó. A tanévzáró értekezleten célszerű felhívni a figyelmet, a program intézményünket leginkább érintő részleteire, s augusztus végén (az új tanév előkészítésekor), a parlamenti és média-vita ismeretében, rászánni egy-két órát a téma megvitatására.
Kérjük, hogy a felmerült észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat legkésőbb szeptember 10-ig (péntekig) megérkezően szíveskedjenek eljuttatni a TEKIOE ügyvezető elnökhelyettesének, Barcsák Mariannának az e-mail címére:barcsak@kpszti.hu
Az időben megkapott anyagot azonnal továbbítjuk Dr. Hoffmann Rózsa államtitkárnak, akit szeptember 17-én vagy 24-én, pénteken 10 órától várunk a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium nagytermébe, intézményvezetőink fórumára.
Örülnénk, ha az intézményeinktől kapnánk javaslatot a tavaszi nagy konferenciánk témájára és előadóira is. Pl. pedagógusképzés, továbbképzés, ellenőrzés, segítés, értékelés, pályakép. NAT, kerettanterv, tankönyv-engedélyezés, „tankönyvpiac”; erkölcsi nevelés, keresztény/keresztyén és nemzeti identitás, kötelező 6-8 tanéves etika és emberismeret oktatás, amely kiváltható hit-és erkölcstannal; mérés, visszacsatolás, alkalmassági, felvételi és érettségi vizsgák.
Áldást kérve nemes szolgálatukra, tisztelettel küldjük üdvözletünket, a TEKIOE választmánya:

Barcsák Marianna, Csermely Irén, dr. Kálmán Attila, Kovács István,
dr. Roncz Béla, Sommer László és Tyukász Tamás.

2010. június 30., szerda

Konfi +

Együttműködést ígér a kormány

A kormány legfőbb szempontja az együttműködés az egyház által fenntartott iskolákkal, kórházakkal és szociális intézményekkel - mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence egy tanévzáró ünnepségén arról is szólt, hogy korábban az egyházak hiába akartak átvenni nehéz helyzetbe került önkormányzati iskolákat, olyan törvénymódosítást fogadott el a parlament, amelyben - mint fogalmazott - horribilis fizetési kötelezettséget írtak elő a fenntartót váltó intézményeknek.

Nyugdíjba vonult Vetéssy Katalin, a Kecskeméti Református Gimnázium igazgatója

45 évet töltött a pályán, ám most, hogy lejárt a megbízatása már nem vállalta el újabb öt évre a posztot. Legközelebbi tervei között elsősorban az utazást említette. Az egyházközségtől kapott búcsú ajándékként egy utazási lehetőséget bibliai tájakra és a libanoni cédrusokhoz.

"Jó szájízzel távozom. Furcsa lesz, de olyan pálya után megyek el, amit mindenkinek kívánhatnék. Ezt el is mondtam a kollégáimnak és a gyerekeknek is, hogy ha valaki 45 évig azt tudja csinálni, amit szeret, az nagyon nagy nyereség, és én azt csináltam" - fogalmazott Vetéssy Katalin a Kecskeméti Református Gimnázium igazgatója.

Tanévzáró ünnepély a Sárospataki Református Gimnáziumban

2010. június 20-án ünnepi istentisztelet keretében zárta az iskola 479. tanévét.
A lezárt tanév tanulmányi eredményesség szempontjából kiemelkedően jó volt. Az iskola átlag 4,28 tized. A kitűnő és jeles tanulók számára közel 150 fő. (A kitűnő tanulók névsora a Sárospatak honlapon is olvasható) Első-második és harmadik osztályos tanulóink 75 %-a „Kíválóan megfelelt", 20 %-kuk „Jól megfelelt", 5 %-kuk pedig „megfelelt" minősítéssel zárja a tanévet. Öt végzős osztályunkból háromban már lezárultak a szóbeli érettségi vizsgák, két osztály tanulói számára hétfőtől folytatódnak. A Gimnázium és az Általános Iskola tanulói között 156 db jutalom könyvet és 15 db alapítványi-díjat osztottunk ki.

Tanévzáró istentisztelet Átányban

Ünnepélyes, tanévzáró istentisztelet keretében búcsúztak az Átányi Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai a 2009/2010-es tanévtől.

2010. június 21., hétfő

60 év után újra együtt a Református Kollégium diákjai

Szombaton a debreceni Református Kollégiumban találkoztak 60 év elteltével az 1950-ben érettségizett diákok.


Nem mindegy, hogyan éltük meg ezt a tanévet

Tanévzárás. Lassan véget ér a tanév az oktatási intézmények diákjai és dolgozói számára. Egyházi iskoláink készülnek a tanévzáró ünnepi istentiszteleteikre versekkel, énekkari szolgálatokkal és természetesen szép ajándékkönyvekkel, talán alapítványi jutalmakkal is a legjobbaknak. Mezőtúron a 480. tanévét zárja az 1530-ban alapított túri alma mater. Szeptember elsejétől, az új tanévben intézményrendszerünk közép- és általános iskolája, „egy közös test tagjai” már Mezőtúri Református Kollégiumként működnek tovább, ami 2011-től óvodával is bővül. Ilyenkor, a tanév végén sok gondolat, emlék sejlik fel az elmúlt esztendőből.

Balatonkiliti tanévzáró - könnyű szívvel

Hittanévzáró (Te Deum) istentiszteletet tartottak június 7-én a Balatonkiliti Református Egyházközség templomában. Az ünnepi liturgiában - mint évek óta mindig, a gyülekezet pedagógusai (óvópedagógusok, tanítók, tanárok) is közreműködtek. A hittanosok „könnyű szívvel" búcsúztatták a tanévet...

Az egyházi iskolák felkarolását ígéri az államtitkár

Véget ér az egyházi intézmények nyolcéves böjti időszaka: mostantól az együttműködés a kormány legfőbb szempontja az egyházi iskolákkal.
Ugyanez érvényes a kórházakkal, szociális intézményekkel kapcsolatban is - mondta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a fővárosi Szent Margit Gimnázium tanévzáró ünnepsége előtt.
A kereszténydemokrata politikus felidézte: az előző években arra is volt példa, ha egy püspök arról nyilatkozott, hogy átveszi a nehéz helyzetbe került önkormányzatoktól az iskoláikat, akkor törvénymódosítást fogadott el a parlament, amelyben horribilis fizetési kötelezettséget írtak elő az így fenntartót váltó intézményeknek. Ezeket a gátakat az új kormány már az első hetekben lebontotta - mutatott rá az államtitkár utalva a közoktatási törvény vonatkozó módosítására.

2010. június 18., péntek

MAGVETŐ társasjáték

Kedves Partnereink, Megrendelőink!
Előrendeléseket gyűjtünk egy fejlesztés alatt lévő társasjátékunk kiadásához, mert csak elegendő megrendelés esetén tudjuk kiadni.

Miklya Luzsányi Mónika: MAGVETŐ című, gyülekezetépítő, missziói társasjátéka aktívan képes bevonni a fiatalokat egy olyan képzeletbeli gyülekezet építésébe, amelynek során megtanulják mindazt, amit a Biblia és Jézus Krisztus a misszióról tanít.

Várjuk mindenkinek a segítségét, hogy sikerüljön összeszedni a megfelelő példányszámú megrendelést!

Honlapunkon az alábbi dokumentumokat találja a játékkal kapcsolatban:
1. rövid leírás a játékról
2. megrendelő /ezt kell kitöltve visszaküldeni/
3. részletes leírás amit a Ref. Missziói Iroda készített ajánlásként a ref. egyházmegyéknek, kerületeknek. Ebből még több információt, és az előkészítő munka tapasztalatait is megtudhatják.

Ezek itt letölthetők: http://www.parakletos.hu/portal/download.php?list.12

A visszajelzéseket június 30-ig várjuk!

Szeretettel:
Damásdiné Judit

2010. június 16., szerda

Kádár Péter a Bethlen új igazgatója

Tegnap Debrecenben fejeződött be a vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgatóválasztásának döntési folyamata. A Tiszántúli Református Egyházkerület iskolatanácsa 20:1 arányban Kádár Péter teológust, tanárt, a vásárhelyi Cseresnyés-kollégium jelenlegi vezetőjét választotta meg a Bethlen igazgatójának. Mandátuma 5 esztendőre, azaz a 2014/2015-ös tanév végéig szól.

Folytatás...

Karácsony Sándor emlékülés a Debreceni Református Kollégiumban

A Debreceni Református Kollégium tanintézményei, június 9-én, közös nevelői értekezlet keretében, Karácsony Sándor emlékülést tartottak az Oratóriumban. Fazakas Sándor rektor köszöntő szavai után Heltai Miklós, nyugalmazott gimnáziumi igazgató, a Csökmei Kör elnöke, Karácsony Sándor: Biblia és modern pedagógia, valamint Győri János kutató tanár A Debreceni Református Kollégium és Karácsony Sándor címmel tartott előadást. Ezt követően Sápi József, a berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Iskola igazgatója átadta Nemes Sándor szobrászművész Karácsony Sándor fából készült mellszobrát, amely korábban a nevét viselő, s a közelmúltban megszüntetett kollégiumban állt. Péter Imre, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnöke, Karácsony Sándor szülőfaluja, Földes képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket. Az emlékülés az Oratórium lépcsőházában, Karácsony Sándor szobrának megkoszorúzásával zárult.

Hogyan tovább kárpátaljai magyar oktatás?

Az új ukrán kormány is csupán ígéreteinek egy részét valósította meg az érettségi-felvételi rendszerrel kapcsolatosan. A nemzetiségi iskolák végzősei továbbra sem tehetnek emeltszintű érettségit az oktatás nyelvéből. A választható vizsgatárgyak között nem szerepel az egyetemes történelem. Diszkriminatív, hogy ukrán nyelvből és irodalomból ugyanazt a tesztet kell mindenkinek teljesíteni, mint az ukrán anyanyelvű, ukrán iskolában érettségizett, ukrán nyelv és irodalom szakra felvételizőknek. Többek között ezek a kérdések kerültek terítékre május 20-án azon a konferencián, melyet a KMPSZ és a Rákóczi Főiskola szervezett a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetéről, jövőjéről.

Olvasás-, és anyanyelvi konferencia Békésen

Békésen a Békés-tarhosi Zenei Napok keretén belül a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban június 28–29-én Olvasáskonferenciát, június 30. és július 2. között "Szép magyar beszéd" anyanyelvi kurzust tartanak külhoni és belföldi magyartanároknak. A konferencia arra a kérdésre keresi a választ, hogyan  nevelhetnénk olvasni szerető és a szépirodalom iránt is nyitott  értő olvasókat gyermekeinkből. 
Bővebb információ:  Molnár Mária  molnar.maria@bekesikultura.hu

2010. június 3., csütörtök

Kompetencia alapú oktatás Tiszáninnen

Ahogyan a világ is változik a pedagógusnak is meg kell újulnia. Ehhez jó lehetőséget biztosított a kompetencia alapú oktatás, mely szeptemberben a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthonában is elindult.
Tamásné Soltész Magdolna, a program szakmai vezetője elmondta: ezeknek az új módszereknek a nagy részét már eddig is alkalmazták az általános iskolában, most azonban már rendszerszerűen és tudatosan is használják őket. A kompetencia alapú oktatás a frontális ismeretátadás helyett a tevékenység központú ismeretátadásra helyezik a hangsúlyt. A pedagógus legfontosabb feladata tehát az, hogy alkalmazható tudást nyújtson a gyerekeknek. A szakmai vezető hozzátette a kompetencia alapú oktatás megvalósítására csaknem 15 millió forintot kapott az intézmény. Ennek legnagyobb részét a képzésekre, a tanárok továbbképzésére fordították, de jutott új eszközök beszerzésére is.

2010. május 10., hétfő

Kollégiumok találkozója Sárospatakon

A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt évben nyújtott be pályázatot a Református Kollégiumok Kulturális Találkozójának megrendezésére.
Erre azért volt lehetőségük, mert a Kálvin Emlékév kapcsán a kiemelt események városai közé tartozott Sárospatak is, és ezért kapott lehetőséget a város ilyen pályázatra. Az eseményt a református kollégiumok tanulóit, elsősorban a gimnazista korosztályt megszólítva, picit a régi diáknapok hagyományait felelevenítve rendezték meg, úgy, hogy részükre egy kulturális találkozót szerveztek. 

Majosházi példa

Tizedik tanévét zárja a Majosházi Református Általános Iskola. Az intézmény körzeti feladatot lát el, hiszen 104 helyi és környékbeli gyermek nevelését és oktatását biztosítja. Az önkormányzat örül az egyházi iskola jelenlétének, hiszen a színvonalas oktatás biztosítása és a község életéhez való hozzájárulása mellett jelentős megtakarítást jelent az alig 1500 fő lakost számláló településnek. A jubileumi istentiszteletet május 8-án 15 órától tartják a falu református templomában. Az iskola jelentőségéről Kis Gábor polgármesterrel beszélgettünk.

2010. május 5., szerda

Ballagások országszerte 2010

Tiszántúlon csaknem 700 diák ballag a református iskolákból 

"Most ők vannak a középpontban"

"Nincs megállás az úton, sok az elvégzendő feladat a célig" - ballagás Csurgón

Szabó Magda esszéíró-pályázat 2010

A Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumával és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központtal közösen hirdeti meg a Szabó Magda esszéíró-pályázatot középiskolás diákoknak.

A pályázatra a következõ témákban várják az esszéket: hétköznapi hõsiesség hajdan és ma; lázadás egykor és ma; konzervatív vagy szabad szellemû az ideális iskola?; az alkotás titkai; döntések és választások. A legjobbnak ítélt alkotások szerzõit a zsûri meghívja a 2010 októberében rendezendõ Matula Napok keretében szervezett szóbeli döntõre. Pályázati határidõ: 2010. május 31.

Bõvebb információ:

2010. április 26., hétfő

Meghívó - koszorúzási ünnepségre

„Az egyházban élő iskola” - a református iskolák küldetéséről volt szó Léván

A 2000-ben alapított és egy évvel később huszonegy diákkal induló Lévai Egyházi Gimnázium jövőre ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Április közepén a gimnázium épületében „Az egyházban élő iskola” címmel megtartott konferencia előadói ennek apropóján arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen küldetése van ma a református iskoláknak és hogyan tudnak Szlovákiában megfelelni ennek a feladatnak?

2010. április 21., szerda

A kaposvári református iskola 1994-ben vette fel az erdélyi fejedelemasszony, Sárospatak úrnője, a református oktatásügy nagy mecénása, Lorántffy Zsuzsanna nevét. A kaposvári presbitérium és az iskola vezetősége azóta nagy gondot fordít arra, hogy méltóképpen őrizze és ápolja a fejedelemasszony emlékét.

Anyanyelvi verseny a Diósgyőri Református Általános Iskolában

Református általános iskolások mérték össze anyanyelvi tudásukat a Miskolc –Diósgyőri Református Általános iskolában
Az ország minden részéből érkeztek tehetséges kisdiákok a pénteken megrendezett versenyre. Szövegértésből és versmondásból versenyeztek egymással. A megmérettetéshez meseillusztrációs rajzpályázat kapcsolódott, melyre mintegy félezer alkotás érkezett. A zsüri által kiválasztott rajzokból kiállítás nyílt az általános iskolában.

Felvidéki oktatási iskolák találkozója Miskolcon

Első alkalommal szervezték meg a felvidéki református oktatási intézmények találkozóját, melynek a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon adott helyet.
A kétnapos alkalom, melyen az intézmények igazgatói és pedagógusai találkoztak egymással áhitattal kezdődött. Fazekas László püspök igeszolgálatát követően a találkozó fontosságát hangsúlyozta: ez az első alkalom, amikor a felvidéki református iskolák ilyen formában kapcsolatba lépnek egymással, ami lehetőséget nyithat arra is, hogy Kárpát-medence más egyházi iskoláival is felvegyék a kapcsolatot, ezáltal is megtapasztalva az összetartozás erejét. Folyatatásként a felvidéki óvodák, általános iskolák és gimnáziumok bemutatták intézményüket és az ott zajló oktatói, nevelői munkát.

Forrás: tirek.hu

2010. március 5., péntek

Iskolabútorok Hollandiából

A Tiszafüredi Református Egyházközség fenntartásába tartozó Bán Zsigmond Református iskola Hollandiából kapott használt iskolabútorokat.

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal. (Lk. 6,31)

Valószínű a fenti igét érthették meg, és vették komolyan a hollandiai Meerkerk falú három gyülekezetének tagjai,akik több mint 10 évvel ezelőtt megalakították a MEHORO szövetséget. A szövetség célja, hogy a Meerkerkben élő emberek a Magyar illetve Romániában élő gyülekezeteken segítsenek. Így érkeztek először Tiszafüredre még az ez évben elhunyt Bartha Ferenc szolgálati idejében, s tértek vissza néhai Szűcs M Sándor, illetve a mostani lelkész Szűcs M Sándorné szolgálati idejében is évente kétszer. Ám így jutottak el az erdélyi Zilah városába, ahol a templom építésének anyagi terheit próbálták enyhíteni, vagy éppen Felvincre, ahol gyülekezeti házat építenek.

2010. február 5., péntek

II. Csomasz Tóth Kálmán Egyházi énekverseny

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény másod ízben hirdet egyházi ének versenyt a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén lévő református oktatási intézményekben tanuló diákok részére, névadójának emlékére és tiszteletére.

2010. január 26., kedd

Ökumenikus alkalmon vettek részt a Lévay-sok a Fráterben

Az ökumenikus imahét alkalmából, a hetet záró istentiszteletet megelőzően, gyűltek össze a miskolci egyházi gimnáziumok 9. évfolyamos tanulói a Fráter György Katolikus Gimnáziumban csütörtökön délután.
Tették ezt azért, hogy együtt álljanak meg Istenünk előtt, és közösen imádkozzanak az egyházért, a hazáért, egymás elfogadásáért, az egységért, az ifjúságért és még sok egyéb fontos, életünket érintő dologért. A Miskolcon szolgáló öt egyházi gimnázium (a jezsuiták, a reformátusok, a bencések, az evangélikusok, és a fráteresek) tanárai, lelkészei, szolgáló munkásai fontosnak tartották, hogy egy ilyen imaalkalom keretében is hangsúlyozzák az egyház, felekezeti széttagoltságunk ellenére, egységre törekvéseit. Mariscsák István a házigazda gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és fejezte ki örömét a közös ügy kapcsán. Tanulóink kövekkel érkeztek a közös alkalomra, melyet „Egy szív - egy Lélek" felirattal díszítettek, amivel az említett egységet igyekeztek kifejezni úgy, hogy egymásnak adták át a magukkal hozott köveket és egy másik diáktól kapottat vihettek haza - emlékül.

Tovább...

Felvételi a Pataki Refiben

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2010. január 23-án tartotta a központi írásbeli felvételi vizsgákat a továbbtanulni vágyó 8. osztályos tanulók számára.

Tovább...

2010. január 12., kedd

Mi rajzoltunk, ti figyeljetek!


Ragyogás, hó, betlehem, tisztaság, díszítetlen karácsonyfák, egymást kereső kezek. Képek és esszék, amelyek által megelevenedtek Ady Endre versei. Megrázó erejű alkotásokat küldtek be a fiatalok szerte a Kárpát-medencéből arra a pályázatra, amelyet a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége, a Kommunikációs Szolgálat és a Református Pedagógiai Intézet (RPI) hirdetett meg. Nemcsak a munkák magas színvonala, hanem a pályázók száma is nagy meglepetést hozott.

Mulasztások és lehetőségek - Beszélgetés Kálmán Attila iskolaigazgatóval


„A gyermekek számára mi vagyunk a példaképek. Minden tanár, minden lelkész, minden szülő – akár szeretné, akár nem – példakép” – fogalmaz Kálmán Attila. A Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának igazgatójával az iskola egyik adventi reggeli áhítata előtt beszélgettünk az Isten által nyújtott lehetőségekről és a református oktatásról.


Pataki refis siker rajzpályázaton


Csaknem ezren adták le alkotásaikat a „Szívemben már őt megtaláltam" című református rajzpályázatra - erre a hírre kapták fel sokan fejüket december elején. Most örömmel emlékezünk erre a jeles eseményre ismét, hiszen a díjazottak közé kerületünkből is jutott.
A pályázatot, - amivel a szervezők Ady Endre költő halála 90. évfordulójának is emléket állítottak - a reformáció hónapja jegyében az MRE zsinati elnöksége, kommunikációs irodája és a Református Pedagógiai Intézet írta ki, amire 968 mű érkezett a kárpát-medencei magyar oktatási intézményekből. A majd ezer pályaműből pedig országos IV. helyezést ért el Stumpf Diána, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 12. b. osztályos tanulója.