2010. szeptember 30., csütörtök

Elhunyt Kövy Zsolt

Életének 85. évében elhunyt Kövy Zsolt 
református lelkipásztor, egyháztörténész, 
a Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményének nyugalmazott igazgatója.

2010. szeptember 27., hétfő

A Refi megújuló energiája

Testközelből érzik a megújuló energiaforrások hasznát a Kecskeméti Református Kollégium diákjai, hiszen az intézmény két tantermét speciális napenergiát hasznosító, úgynevezett „Solarspot” lámpával világítják meg, az iskola tanuszodájának meleg vizét pedig a napkollektorokból nyert energiával állítják elő. Az érdeklődő diákok az iskola lelkes fizika tanárának köszönhetően közelebbről is megismerkedhetnek a rendszer működésével.
A környezettudatosság, a megújuló energia felhasználása 2002-ig nyúlik vissza a Kecskeméti Református Kollégium életében. Varga László, az iskola egykori főigazgatója – jelenlegi országgyűlési képviselő – elmondta, a beruházást az első Orbán-kormány tette lehetővé, a Széchényi-terven keresztül. Ekkor került felszerelésre az ötvenkét darab sikkolektor, amely a tanuszoda medenceterének és kiszolgáló egységeinek fűtését, valamint a használati meleg víz előállítását segíti. A volt főigazgatótól azt is megtudtuk, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Emmaus házában is használnak napkollektorokat.


2010. szeptember 15., szerda

Újraalakulásának huszadik évfordulóját ünnepli a Kolozsvári Református Kollégium

Szellemi útravalónk a hitvallásos nevelés, becsület, munkatisztelet – vallja Székely Árpád igazgató.
Az 1989-es rendszerváltozást követően Erdélyben az első, újraindított felekezeti tanintézet a Kolozsvári Református Kollégium volt. Székely Árpád zenetanár, igazgató már huszonegyedik tanévét kezdi az iskolában.
A kezdeti nehézségek elmúltával mára a tanintézet hírnevet szerzett magának, az iskola kórusa pedig többször vendégszerepelt nem csak Erdélyben, de külföldön is. Kolozsváron is rendszeresen fellépnek a március 15-i, október 6-i és 23-i ünnepségeken, de szívesen tesznek eleget a legkisebb vidéki település egyházközségének felkérésének is. A Kolozsvári Református Kollégiumban jelenleg több mint háromszáz diák tanul és 35 tanár oktat. Két évvel ezelőtt sikerült első és ötödik osztályt indítani, tavalytól pedig az óvodacsoport apróságainak kacagásától hangosak az ódon falak.


Debreceni református pedagógusok találkozója

Debreceni református pedagógusoknak szervez találkozót az Országos Református Tanáregyesület. „Elsősorban azokat szeretnénk megkeresni, akik nem egyházi intézményekben tanítnak” - mondta Hodossi Sándor szervező. A főiskolai docens hozzátette: „Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de becslések szerint a református pedagógusok 85-90 százaléka nem egyházi intézményben tanít. Most eljött az ideje, hogy megpróbáljuk őket elérni, ezért ez az első találkozó ezt a célt szolgálja – fogalmazott Hodossi Sándor. Az Országos Református Tanáregyesület 1992-es megalakulás óta célul tűzte ki a Kárpát-medencei magyar református pedagógusok érdekképviseletét, összetartását. Szombaton délután három órakor kezdődik a program a Debreceni Egyetemi Templomban. Család, iskola, értékek címmel hallhatnak a résztvevők előadást, valamint közösen megnézik a Kontrasztkiállítást is.

Bővebben...

Nem kell óvodapedagógusnak lennie a néptánctanárnak, hitoktatónak

A Közoktatásról szóló törvény idevágó paragrafusa szerint az óvodában megszervezésre kerülő hitoktatás esetén az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató vezetheti a hitoktatással kapcsolatos foglalkozásokat. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A kormányrendeletként megjelent Alapprogram természetesen nem lépi át a közoktatási törvény által megszabott kereteket, tehát a hitoktatás az óvodában a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a közoktatási törvénynek és a vallásgyakorlás szabadságát biztosító egyéb jogszabályoknak megfelelően eddig is és ezután is folyhat. Kérjük az intézményvezetőket és fenntartókat e rendelkezések figyelembe vételére!

2010. szeptember 1., szerda

Elismerik és pótolják

Legkorábban a jövő évi költségvetésben kezdődhet meg az egyházi iskolák finanszírozási kárpótlása - közölte a miniszterelnök-helyettes.
Semjén Zsolt elmondta, hogy az Állami Számvevőszék által megállapított 4 milliárd forintos elvonást elismerik és pótolják. Úgy fogalmazott, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány által okozott károkat jóváteszik. 
Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a pénzt nem tudják egy összegben visszafizetni, ezért meg kell állapodni az utalás ütemezéséről. Az Állami Számvevőszék 2008 június elején közölte, hogy 2005-2006-ban az egyházak részére megállapított közoktatási kiegészítő támogatás összege nem felelt meg az egyház-finanszírozási törvény előírásainak és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtaknak. A számvevőszék azt is megállapította, hogy a finanszírozásból 4 milliárd forint hiányzik a közoktatási normatíva elmaradása miatt. Az Alkotmánybíróság szintén két évvel ezelőtt állapította meg, , hogy alkotmányellenes a közoktatási törvénynek az a rendelkezése, amely a vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív finanszírozásának mértékét.

Jóvátétel az egyházi iskoláknak

Jóvátételt ígért az egyházi közoktatási intézményeknek az elmúlt évek finanszírozási elvonásai után az oktatási államtitkár. Hoffmann Rózsa azt mondta: azt a fajta igazságtalanságot, amelyet az elmúlt években az egyházi intézmények elszenvedtek, és amelynek során milliárdokkal rövidítették meg őket, az új kormány orvosolja; az elvont forrásokat fokozatosan fogják törleszteni.

Tanévnyitó módszertani konferencia Miskolcon

Tanévnyitó módszertani konferenciára gyűltek össze a pedagógusok 2010. augusztus 27-én pénteken délután a 450 éves Lévay József Református Gimnáziumban.
A Református Pedagógiai Intézet által szervezett konferencián az igei köszöntőt követően két előadást hallgathattak meg a résztvevők. Elsőként Ugrin Erzsébet pedagógus, szupervízor „A kompetencia, mint pedagógiai fogalom" címmel; ezt követően pedig Dr. Kőművesné Nagy Katalin Kornélia szaktanácsadó „A differenciált szervezésű nyelvtanulás tapasztalatainak extrapolációja" címmel tartottak előadást.
Az előadásokat követően a konferencia résztvevői szekcióüléseken beszélgethettek, ötletelhettek a nyelvtanulás hatékonyságáról, a projektszervezésről illetve a hit- és erkölcstan tantervi változásairól.
A szekcióülések tanácskozásait rövid összegzéssel foglalták össze a témavezetők és ismertették a másik két szekció tagjaival.
A konferencia a jövőben sikeres együtt munkálkodás reményével fejeződött be.

Évnyitó a Lévay József Református Gimnáziumban

Hálaadó tanévét kezdte meg a Lévay József Református Gimnázium 2010. augusztus 29-én ünnepi istentisztelet keretében, melyet a Kossuth utcai templomban tartottak meg.

Kárpát-medencei református tanévnyitó Miskolcon

Közösen nyitották meg a Kárpát-medence református közoktatási intézményei a 2010/2011-es tanévet a miskolci Kossuth utcai református templomban. A rendezvényen magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki intézmények képviseltették magukat.