2010. november 24., szerda

A TEKIOE felhívása

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” 
I. Sámuel 7;12.

Tisztelt Intézményvezető Testvérünk!

Illúzióktól mentesen, de bizakodással kezdtük el az új tanévet. Rendkívül nehéz erkölcsi és gazdasági körülmények között, de tisztultabb közéletet, helyesebb célkitűzéseket, az oktatásnak, ezen belül az egyházi fenntartású intézmények oktatásának nagyobb mozgástér biztosítását remélve.
Föltehetően a pedagógusok többsége egyetért azzal, hogy újra kell fogalmazni a sokszor módosított, alig áttekinthető oktatási törvényeket és a kiüresedett Nemzeti Alaptantervet. Felkért szakértők dolgoznak az alapelvek és a legfontosabb területek megfogalmazásán. Reményeink szerint ezek a közeljövőben hozzáférhetők lesznek a számunkra is. Számítunk ezekkel kapcsolatban az Önök észrevételeire, javaslataira is.
A beérkezett véleményeket szeretné a választmányunk összegyűjteni, csoportosítani és továbbítani dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárnak.
Ő eleget téve felkérésünknek december 3-án, pénteken 10 órától, a Budapest- Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében (1071. Városligeti fasor 17/21) tájékoztató előadást tart számunkra. Kéri, hogy minél több konkrét kérdést adjunk át neki előre írásban, mert szeretne megfelelő információk birtokában érdemi válaszokat beleszőni az előadásába.
Az észrevételeket, javaslatokat kérjük egyesületünk ügyvezető alelnökének e-mail címére küldeni:barcsak@kpszti.hu november 10-ig. Amennyiben a dokumentumok megjelenése, vagy az államtitkár úrnő kérése miatt módosul a határidő, értesítést küldünk.
Eredetileg szerettük volna szeptember második felére kérni a találkozót, de a felkért előadó előzetes elkötelezettségei, valamint a vitaanyagok várható hozzáférésének időpontja teszi indokolttá a halasztást. 
Természetesen észrevételek és javaslatok küldését, valamint az előadás meghallgatását minden intézménytől, fenntartótól, igazgatótanácstól várjuk, de szeretnénk, ha Önök közül minél többen ténylegesen is tagjai lennének a Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetői Országos Egyesületének, mert a 4 egyház mintegy ötszáz intézményének súlya nőne a szervezet taglétszámának növekedésével. (Részletesebb tájékoztató a www.tekioe.huhonlapon található.) 
Áldást kérve nemes szolgálatukra, tisztelettel küldjük üdvözletünket:

Budapest, 2010. szeptember 13.

Barcsák Marianna, Csermely Irén, dr. Kálmán Attila, Kovács István,
dr. Roncz Béla, Sommer László és Tyukász Tamás
a TEKIOE választmánya.

TUDOK 2010

Itt olvashatjátok Czinke Laci beszámolóját a sárospataki X. Jubileumi TUDOK-ról. Laci a zoológia-ökológia szekcióban első díjas lett.

Az idei év márciusának 26. és 27. napja sok diák és tanár számára az év nevezetes napjai közé sorolható, hiszen ekkor került megrendezésre immár tizedik alkalommal a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, ismertebb nevén a TUDOK. A rendezvényre ebben az évben Sárospatakon került sor iskolámban, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában. Már a verseny előtti napok is mozgalmasak voltak, hiszen ezek a napok lázas készülődéssel teltek, hogy minden a legnagyobb rendben legyen a hétvégére; ezért külön köszönet illeti Halász László tanár urat, iskolánk szervező diákjait, valamint a Szövetség tagjait áldozatos munkájukért. A konferencia színvonalát emeli, hogy nem csak hazánkból, hanem a határon túlról is érkeztek diákok, akik már csütörtökön is elfoglalhatták szálláshelyüket.

„Oktatás és kapcsolatok” – lelkésztovábbképző alkalom Sárospatakon

Rendkívüli lelkésztovábbképző alkalmat tartanak „Oktatás és kapcsolatok"  címmel 2010. november 27-én szombaton 10 órától Sárospatakon a teológia imatermében. A Tiszáninneni Református Egyházkerület vilmányi „Esélyt adunk" Tanodájának (TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0041) munkatársai,  valamint az Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága által szervezett program gyermekekkel foglalkozó szakemberek előtt is nyitott alkalom.

Részletes információk:
Időpont: 2010. november 27. szombat 10.00-15.00
Helyszín: Sárospatak, Rákóczi út 1., a Teológia imaterme;
Részvételi szándékát kérjük, jelezze november 24-ig az alábbi elérhetőségek egyikén: abarnoczki@tirek.hu;  Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 3525 Miskolc, Kossuth út 17. Szívesen látjuk egy szerény ebédre mindazokat, akik időben jelezték részvételi szándékukat. Szeretettel kérjük lelkipásztor testvéreinket, juttassák el meghívásunkat az általuk ismert érdeklődő pedagógusoknak - jelenlétüket megtisztelőnek tartanánk.
Az  „Oktatás és kapcsolatok" című konferencia programja:
10.00-10.10 Igei bevezetőTörök István nyugalmazott lelkipásztor, vallástanár
10.10-11.20 „Kapcsolatban lenni - a hitoktatásban is?"dr. Bodó Sára teológiai tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense
11.20 - 12.30 „A felnőtt-gyermek kapcsolat kiaknázható és elmulasztható lehetőségei a problémásnak tartott gyermekek oktatásában"Molnár Marianna klinikai szakpszichológus, a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
12.30-13.00 Ebéd
13.00-14.10 „A családjukból kiemelt problémás kapcsolatrendszerű gyermekek családpotló ellátása"dr. Radoszáv Miklós, jogász, pedagógus, gyermekvédő, az Országos Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettese
14.10-15.00  „Az oktatási rendszer elvárásai és a hátrányos helyzetű gyermekek közötti kapcsolatteremtésre tett kísérlet" Barnóczki Anita lelkipásztor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület cigánymissziós referense 
Esetleg szükséges információk:
Kedvezményezett: Tiszáninneni Református Egyházkerület, 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.