2011. október 20., csütörtök

Tíz éves a Jókai Mór Református Általános Iskola

Egyházi iskolaként tíz éves fennállását ünnepelte a Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A jubileumi év keretében többek között anyanyelvi vetélkedőt, maratoni Jókai-felolvasást és iskolatörténeti kiállítást is szerveztek. A programsorozat zárórendezvényét október 15-én tartották Miskolcon a Művészetek Házában.

2011. október 19., szerda

Környezettudatos református óvodát avattak Szentendrén

Az energiatakarékos üzemeltetésű, teljes mértékben akadálymentesített épületben speciális mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornaszobát és fejlesztő helyiséget is kialakítottak.
Október 16-án számos egyházi és állami vezető - többek között Gyürk András, európai parlamenti képviselő és dr. Dietz Ferenc Szentendre polgármestere - részvételével avatták fel az uniós támogatás bevonásával korszerűsített Szentendrei Református Óvodát.
Az energiatakarékos üzemeltetésű, teljes mértékben akadálymentesített - többek között Braille-feliratokkal és a hallássérültek számára indukciós hurkokkal is ellátott - épületben speciális mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornaszobát és fejlesztő helyiséget is kialakítottak. A demográfiailag intenzíven növekvő térségben most záruló beruházással az intézmény nemcsak a kistérségi óvodai férőhelyhiány csökkentésében, a környezettudatos nevelésben, de a hátránnyal és fogyatékkal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában is jelentős szerepet kaphat. Az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával létrejött beruházás összértéke a közel 100 millió forint uniós támogatás, a 8,62 millió forint önkormányzati-, valamint 61,4 millió forint egyházközségi forrás felhasználásával együtt több mint 170 millió forint volt.


Középiskolások sakk kupája Kisvárdán

Ötödik alkalommal hirdette meg a középiskolás sakk csapatok Refi-kupáját a kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium.
Az idei tornára október 20-án, csütörtök délután kerül sor az egyházi fenntartású középiskolában. A tradicionális kupán a kisvárdai és a záhonyi középiskolákhárom fős csapatai mérik össze tudásukat, körmérkőzéses formában. Egy-egy mérkőzésen felenként 20 perc játékidő áll a versenyzők rendelkezésére, s a viadal végén a legtöbb pontot elérő csapatot vándorserleggel jutalmazzák. Emellett az első három helyezett csapat tagjainak teljesítményét éremmel és oklevéllel is elismerik. A házigazda intézmény szervezői hagyományosan színvonalas körülményeket teremtenek a hangulatos versengésnek.

Zöldülő lábnyomok

Közel három és fél millió forint támogatást nyert a „Zöldülő lábnyomok” című európai uniós projektre a Túrkevei Református Egyházközség. A megvalósítás során a környezettudatos szemlélet kialakításához hozzásegítő iskolai rendezvényeket szerveznek a Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában, összesen 100 tanuló bevonásával.
Az öt rendezvényen különféle eszközök (filmvetítés, előadás, vetélkedő, stb.) segítségével fedezhetik fel a tanulók a környezeti fenntarthatóság fontosságát. A 12 hónapos projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2011. július 29., péntek

28 milliós fejlesztés Hódmezővásárhelyen

Az ótemplomi református gyülekezet 28 millió forintot nyert pályázaton a kezelésében lévő oktatási intézmények, a Bethlen Gábor református gimnázium és a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Informatikai fejlesztés a Csajági Református Általános Iskolában

A Csajági Református Egyházközség és a Csajági Református Általános Iskola célja hogy naprakész, korszerű ismereteket eredményesen oktasson, úgy, hogy az iskola légkörét a gyermekek mindenekfelett álló érdeke hassa át, és amelyben határozott értékrendek és szabályok szerint szerveződik életünk.
Ennek technikai megvalósulását segíti az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja (TIOP) keretében elnyert, 6 279 978 Ft vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.
A támogatás eredményeképpen iskolánk informatikai eszközparkja került korszerűsítésre. Így az intézmény 135 tanulója korszerűbb környezetben tanulhat.

Folytatás...

2011. július 20., szerda

Interaktív az „első oskola”

Somogy első oskolájába is megérkeztek a digitális táblák. A programra a gimnázium fenntartója, a Somogyi Református Egyházmegye pályázott. A patinás csurgói intézmény mellett a kaposvári iskolába is jutott a modern taneszközökből.
Somogy első oskolájába is megérkeztek a digitális táblák. A programra a gimnázium fenntartója, a Somogyi Református Egyházmegye pályázott. A patinás csurgói intézmény mellett a kaposvári iskolába is jutott a modern taneszközökből.
A Csokonai által is megénekelt intézmény, az egykori első oskola interaktív táblákkal gyarapodott ma. Az 1792-ben alapított intézmény kezdetektől fogva a nemzeti felemelkedést tartotta szem előtt.

2011. szeptember 1-jén Göncruszkán megnyitja kapuit a „TÁLENTUM” Tehetséggondozó Általános Iskola

„A gyermekeké a jövő!” Hangzatos mondat ez és természetesen igaz is, hiszen a jövő mindenképpen a következő generációé. Kérdés azonban, hogy milyen jövő vár rájuk? Mi kell ahhoz, hogy gyermekeinknek jövője legyen egyáltalán? Van-e nekünk dolgunk ezen a téren, vagy egyszerűen úgy lesz, ahogy lesz: mi is felnőttünk valahogy, ők is felnőnek majd.
A Göncruszkai Református Gyülekezetnek és Göncruszka Község Önkormányzatának közös meggyőződése, hogy felelősségünk van ezen a téren. Csak önmagunkon kérhetjük számon, ha valamit elmulasztunk, amit megtehettük volna, ha valamiről lemondunk, ami munkával, kitartással, hittel elérhető.
Azért küzdöttünk a „Tálentum” Tehetséggondozó Iskola megszületéséért, mert felismertük, hogy a következő nemzedék jövője mélyen összefügg az oktatás és nevelés feladatának komolyan vételével. Szeretnénk, ha gyermekeink egyszerre lennének bölcsek és tettre készek, kitartóak és belátók, értelmesek és emberségesek. Szeretnénk, ha a jövő kihívásai sem szellemileg, sem mentálisan, sem fizikailag nem tudnák térdre kényszeríteni őket, mert megfelelő felkészítést kaptak.
A jó iskoláról felnőtt korban derül ki, hogy valóban jó volt. Nincs élet küzdelem nélkül, mélységek nélkül. Az igazi tudás, az igazi szellemi-lelki ismeret, amelyet egy iskola adhat, ezekben a nehéz helyzetekben lesz nyilvánvalóvá. Még a legrövidebb kirándulásra is úgy küldjük el gyermekeinket, hogy megpróbálunk gondoskodni élelemről, a legszükségesebb dolgokról, hogy bármilyen helyzet is áll elő, legyen mihez nyúlni. Azt szeretnénk, ha ez az iskola az élet útjára, méghozzá egy boldog és megelégedett élet útjára készítene minden idejáró gyermeket.

Mézből lesz az iskola


Göncruszkán nem bezárják az iskolát, hanem megnyitják. Egy kft. működteti majd az új intézményt.
Az elmúlt hónapokban lapunk is sűrűn adott hírt iskolák bezárásáról,összevonásáról vagy fenntartóváltásáról. Göncruszkán különös eset történik: nem iskolát zárnak, hanem iskolát nyitnak, melyet szeptembertől egy kft. működtet majd. A kft.-t a helyi református gyülekezet alapította, de igazából nem oktatási célból, hanem a méhészetük üzemeltetésére és az ezzel járóméhtermelésre.

A göncruszkai önkormányzat, a szülők és a gyülekezet sem tudott abba beletörődni, hogy 2009-ben megszűnt a helyi iskola, mivel a finanszírozás megváltozása miatt az intézmény fenntartása lehetetlenné vált, mondta lapunknakSohajda Levente, helyi református lelkész. Így a gyerekek egyre messzebb kerültek szülőfalujuktól: volt, aki Hidasnémetibe, Encsre járt iskolába, de olyan szülők is akadtak, akik Kassára íratták be gyermeküket.

Folyik az előkészítő munka a kazincbarcikai egyházi fenntartású intézményekben

Folyik az előkészítő munka Barcikán
Mindhárom átadott intézményben lázas munka folyik, hogy szeptemberben zavartalanul elkezdődhessen az új nevelési-oktatási év. A Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya folyamatosan egyeztet és segíti az új intézmények munkáját, melyek már nevet is választottak. A Ságvári Endre Gimnázium Szalézi Szent Ferenc Gimnázium néven működik majd a jövőben, s bár hivatalosan csak augusztus 31-től létezik az új intézmény, a „láthatatlan iskolát” virtuálisan már elérhetik a www.sagim.hu weboldalon. Az egykori Herman Ottó Tagiskolahelyett idén nyártól a Tompa Mihály Református Általános Iskola nevét kell megtanulni a helyieknek. Az alapfokú oktatási intézményben 2011 szeptemberében a négy alsós évfolyamon szeretnének 1-1 osztályt indítani. A döntés és az esetleges iskolaváltás megkönnyítése érdekében a Tompában augusztusban iskolanyitogató tábor lesz. A volt Kikelet Közi Tagóvoda helyén az Angyalkert görög katolikus óvoda várja a kicsiket szeptembertől, itt a 2012/2013-as tanévben három csoport indítását tervezik.

- G. J. -
Göndör Judit

Forrás

2011. május 11., szerda

Nyakkendő nélkül a Balatonmelléki Református Aranyág iskoláiban

Mi a közös Csajágnan, Balatonfőkajárnan és Papkesziben? Az, hogy mindhárom településen református általános iskola látja el a településen az alapfokú oktatás feladatait, amelyek egyházközségi fenntartásban működnek. Ezeket az iskolákat járta végig a Dunántúli Egyházkerület vezérkara, Steinbach József püspök, Köntös László lelkészi főjegyző és Bellai Zoltán püspöki tanácsos május 4-i útján.

2011. május 10., kedd

Álláspályázatok
Ballagások 2011

Ballagási körlevél
http://www.tirek.hu/hir/mutat/33045/

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr” - Ünnepélyes ballagás a 450 éves Lévayban

Egyházi intézmények regionális találkozója

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában tanácskoztak május 3-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről az egyházi fenntartású intézmények vezetői.
Fellegvári Zoltán házigazda igazgató köszöntője után Ábrám Tibor a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgató vezette be a tanácskozást, utalva arra, hogy a találkozásnak több célja is van: a hasonló nevelési értékeket és gyakorlatot követő intézmények együttműködése és kölcsönös szakmai együttműködése teszi hatékonnyá intézményeink munkáját. Az intézményvezetők rövid intézményi körképe után, Dr. Velkey László a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium oktatási igazgatóhelyettese előadást tartott az Egyházi Intézmények Tehetségtanácsának megalakulásáról, feladatairól, és ennek keretében történő tehetséggondozó együttműködésről. Majd a Közoktatási törvény és a Nemzeti alaptanterv jelenlegi tervezetét vitatták meg a részvevők.
A tanácskozás végén a vendéglátók jóvoltából "fehér asztal" melletti kötetlen beszélgetéssel ért véget a találkozó.
Jövőre, a matematika érettségi délutánján az intézményvezetők Kazincbarcikán találkoznak majd az ottani egyházi intézmények meghívására.

2011. április 6., szerda

Soli Deo Gloria országos bibliaismereti verseny a Lévayban

A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom országos bibliaismereti versenyt rendezett a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban 2011. április 2-án.

A megmérettetésre 21 csoport érkezett, melyek 3-főből álltak, többek között Budapestről, Sárospatakról, Debrecenből, Kecskemétről és Kaposvárról, és az ország más református gimnáziumaiból. A verseny előtti péntek este, regisztrációval és a szálláshelyek elfoglalásával indult. A hivatalos program esti áhitattal indult, melyet Rácsok Andrea vallástanár tartott a Lévay Diákotthon imatermében a verseny anyagául szolgáló, Lukács evangéliumából választva az alapigét. Ezután Katona Viktor, az SDG titkára tartott rövid tájékoztatót, majd a közös vacsora után közös énekléssel és beszélgetéssel zárult az este.

Katolikus helyett református óvoda lehet Tatán

Visszalépett a győri egyházmegye attól a tervtől, hogy katolikus iskolát és óvodát nyisson Tatán, ezért ez a kérdés lekerült a szerdai testületi ülésen napirendjéről. A testület a református egyház óvodaindítási igényét viszont támogatja - közölte Michl József polgármester.

A kereszténydemokrata politikus sajnálatát fejezte ki, mert értékteremtőnek ítéli a katolikus intézmények létrehozását, egyúttal emlékeztetett arra, hogy a helyi képviselő-testület februári döntésével támogatta a keresztény szellemiségű iskolát és óvodát.
Korábbi sajtóhírekből ismert, hogy a Jázmin utcai iskolában két katolikus első osztályt, a Fazekas utcai intézményben két ötödik osztályt terveztek, felmenő rendszerben. Az iskolákban tartott fórumokon azonban a szülők kifogásolták, hogy csak az utolsó pillanatban tájékoztatták őket. A Jázmin utcai iskolában a csaknem kétszáz érintett családból 186-an nyilatkoztak a kérdésben, s 85 százalékuk nemmel voksolt a katolikus iskolára.
"Sajnálom, hogy a hangos ellenzők túlkiabálták a keresztény iskoláért a maguk szelíd, ám határozott módján az iskola mellett állást foglalókat. A csöndes akaratot elnyomta a harci zaj" - fogalmazott a polgármester a város honlapján közölt levelében, amelyben tudatta, a napokban nyolcszáz tatai aláírásával hitelesített kérést kapott a katolikus iskola és óvoda létesítése érdekében.
Michl József az MTI-nek elmondta, kedden az önkormányzat illetékes bizottságai támogatták, hogy a tatai református közösség keresztény óvodát indítson a Kálvária utcai intézményben.
(Forrás: MTI)

2011. január 29., szombat

A református iskoláknak nem újdonság az önkéntes munka

Az oktatási államtitkár a napokban jelentette be: 2014-től kötelező lehet az önkéntes munka a középiskolásoknak. A tervek szerint ez lenne az érettségi vizsgára bocsátás feltétele.
50-60 óra kötelező közösségi munkát írnának elő. A rendszer külföldön már működik, és a nemzetközi érettséginek is feltétele az önkéntes munka - ami a szakemberek szerint személyiség-, közösség-, és társadalomfejlesztő hatású. A református iskoláknak nem jelent gondot, ha kötelező lesz az önkéntes munka a diákoknak - mondta az Európa Rádiónak Szatmáriné Tóth Pál Ildikó a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója. Eddig is végeztek ilyen tevékenységet a diákok, csak nem adminisztrálták.

2011. január 28., péntek

Kerekasztal-beszélgetés a líceumok gondjairól

Az ukrajnai oktatásügyben az elmúlt években egyre több változás történik. Rendeletek, módosítások váltják egymást. Kiszámíthatatlanul. Ezekre fel sem lehet készülni. És nagy részük nem is az oktatás minőségének javítását szolgálják. Amellett sok esetben ezek negatívan érintik a nemzetiségi iskolákat. De igen nehéz terheket kell viselniük azok miatt az alapítványi, illetve az egyházi oktatási intézményeknek is. Azoktól például megvontak szinte mindennemű állami támogatást. Pedig ott is ukrán adófizetők gyermekei tanulnak! Sőt! Minőségi oktatásban, erkölcsi nevelésben részesülnek, igaz hitre, az egymás iránti szeretetre nevelik ott őket. Ők azok, akik egy emberibb, igazabb jövő megteremtői lehetnek. De sajnos egyre bizonytalanabbá válik a létezésük. Hisz minden állami feladatot nem tud megoldani, nem bír átvállalni az egyház, és nem lehet már tovább terhelni a szülőket sem.

Pályázat a Pápai Református Kollégium igazgatói állására


A Dunántúli Református Egyházkerület mint fenntartó, pályázatot ír ki a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája igazgatói tisztére. Bérezés a közalkalmazotti bértábla, illetve megegyezés szerint. Az egyházkerület szükség esetén szolgálati lakást is tud biztosítani. Az igazgatói kinevezés öt évre szól.
Pályázati feltételek:-    középiskolai tanári egyetemi végzettség
-    közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga
-    legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
-    legalább tíz éves tanári gyakorlat
-    aktív református gyülekezeti egyháztagság
-    büntetlen előélet

Benyújtandó okiratok:
-    szakmai önéletrajz
-    diploma másolatok
-    vezetői koncepció
-    lelkipásztori ajánlás
-    erkölcsi bizonyítvány
Levélcím: Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 8500 Pápa, Árok u. 6.
Benyújtási határidő: 2011. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31.

2011. január 4., kedd

Állami támogatás osztálykirándulásokhoz

Állami támogatással minden iskolás eljuthat osztálykiránduláson a határon túli magyar lakta területekre. Erről még októberben döntött az Országgyűlés. A tárcák most a részleteken dolgoznak, pályázni várhatóan a jövő tanévtől lehet majd.