2010. november 24., szerda

A TEKIOE felhívása

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” 
I. Sámuel 7;12.

Tisztelt Intézményvezető Testvérünk!

Illúzióktól mentesen, de bizakodással kezdtük el az új tanévet. Rendkívül nehéz erkölcsi és gazdasági körülmények között, de tisztultabb közéletet, helyesebb célkitűzéseket, az oktatásnak, ezen belül az egyházi fenntartású intézmények oktatásának nagyobb mozgástér biztosítását remélve.
Föltehetően a pedagógusok többsége egyetért azzal, hogy újra kell fogalmazni a sokszor módosított, alig áttekinthető oktatási törvényeket és a kiüresedett Nemzeti Alaptantervet. Felkért szakértők dolgoznak az alapelvek és a legfontosabb területek megfogalmazásán. Reményeink szerint ezek a közeljövőben hozzáférhetők lesznek a számunkra is. Számítunk ezekkel kapcsolatban az Önök észrevételeire, javaslataira is.
A beérkezett véleményeket szeretné a választmányunk összegyűjteni, csoportosítani és továbbítani dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárnak.
Ő eleget téve felkérésünknek december 3-án, pénteken 10 órától, a Budapest- Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében (1071. Városligeti fasor 17/21) tájékoztató előadást tart számunkra. Kéri, hogy minél több konkrét kérdést adjunk át neki előre írásban, mert szeretne megfelelő információk birtokában érdemi válaszokat beleszőni az előadásába.
Az észrevételeket, javaslatokat kérjük egyesületünk ügyvezető alelnökének e-mail címére küldeni:barcsak@kpszti.hu november 10-ig. Amennyiben a dokumentumok megjelenése, vagy az államtitkár úrnő kérése miatt módosul a határidő, értesítést küldünk.
Eredetileg szerettük volna szeptember második felére kérni a találkozót, de a felkért előadó előzetes elkötelezettségei, valamint a vitaanyagok várható hozzáférésének időpontja teszi indokolttá a halasztást. 
Természetesen észrevételek és javaslatok küldését, valamint az előadás meghallgatását minden intézménytől, fenntartótól, igazgatótanácstól várjuk, de szeretnénk, ha Önök közül minél többen ténylegesen is tagjai lennének a Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetői Országos Egyesületének, mert a 4 egyház mintegy ötszáz intézményének súlya nőne a szervezet taglétszámának növekedésével. (Részletesebb tájékoztató a www.tekioe.huhonlapon található.) 
Áldást kérve nemes szolgálatukra, tisztelettel küldjük üdvözletünket:

Budapest, 2010. szeptember 13.

Barcsák Marianna, Csermely Irén, dr. Kálmán Attila, Kovács István,
dr. Roncz Béla, Sommer László és Tyukász Tamás
a TEKIOE választmánya.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése