2009. szeptember 29., kedd

Matula-Napok a Dóczyban

Matula–Napokat tartanak a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában. A rendezvényt hetedik alkalommal szervezik meg az iskolában, amely idén október 4-én, vasárnap kezdődik és október 10-én szombaton szalagtűzővel zárul. A programok között szerepel a „Színről-Színre” című kiállítás is, amely református művésztanárok alkotásaiból áll. A tárlatot Bölcskei Gusztáv, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke nyitja majd meg hétfő délután két órakor. Kálvin János születésének 500. évfordulóján a reformátorra is emlékeznek, leleplezik a Kálvin János domborművet. Keresztyén ifjúsági találkozót is rendeznek a Dóczyban, ami szerdán 10 órakor kezdődik.

Forrás: Európa Rádió

2009. szeptember 23., szerda

Megnyitják a Tündérkert Református Óvodát Hevesen

2009. szeptember 26-án szombaton 15 órakor a Hevesi Református Egyházközség ünnepélyes istentiszteletet tart a Tündérkert Református Óvoda megnyitásának alkalmából (Heves, Szerelem Alfréd út 19.).


Egyháztörténeti vetélkedő Kárpát-medencei magyar református középiskolásoknak

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 2009. november 5-6. között a „KÁLVIN ÉV 2009" jegyében egyháztörténeti vetélkedőre hívja a Kárpát-medencei magyar református középiskolákat „Kálvin és a kálvini reformáció hatása a kárpát-medencei magyarok között" címmel. A versenyre a Kárpát-medence magyar tannyelvű református középiskoláinak 9-12. évfolyamos diákok alkotta háromfős csapatait várjuk. Egy-egy iskola két vagy három csapattal is nevezhet.

2009. szeptember 22., kedd

Honlapajánló


Sikeres pályázat a kompetencia alapú oktatás megvalósításáért


2009. szeptember 21-én délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tartott a Tiszáninneni Református Egyházkerület a Lévay József Református Gimnáziumban.

A tájékoztatás apropója az volt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatán több mint 102 millió forintot nyert az egyházkerület. A pénzt a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére fordíthatják. A programban három oktatási intézmény vesz részt: a Miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, a Miskolc- Diósgyőri Református Általános iskola és Óvoda, valamint a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona.
A kompetencia alapú oktatás középpontjában nem pusztán a tanítás, hanem a tanulás aktív folyamata áll. A módszer egyik jellemzője, hogy a gyerek szövegértési és feladatmegoldó képességeinek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, olyan órákkal amiken a kisdiákok kisebb csoportokban dolgozhatnak. A tanár és tanulók közti közvetlenebb párbeszédet pedig az is segíti, hogy itt nem a katedra mögül oktat a pedagógus, hanem maga is úgymond részese lehet a csapatmunkának. Ilyen és ehhez hasonló célok valósulhatnak meg a program keretében a Tiszáninneni Református Egyházkerület három oktatási intézményében: a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvodában valamint a sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthonában. A programot a sikeres pályázatnak ösz9nhetően az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatja, összesen 102 millió 328 ezer forinttal.
Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke örömét fejezte ki, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervre most az egyházak is pályázhattak. Mint azt a püspök megjegyezte, korábban erre nem volt lehetőség.
A kompetenciaalapú oktatás rendkívül nagy kihívást jelent a pedagógiai munkában. A tanár feladata főként a szervező, irányító munka, így sokkal nagyobb hangsúly helyeződik a diákok önálló feladatmegoldására. - hangsúlyozta Nagyné Bódor Katalin, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon pedagógusa. Nagy Attila, a Miskolc -Diósgyőri Általános Iskola és Óvoda igazgatója tartalmi és a módszertani megújulásnak nevezte a kompetenciaalapú oktatási formát. A meglévő pedagógiai módszertani gyakorlatunkat ültettük be az új oktatási programba - fogalmazott Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona igazgatója. A kompetenciaalapú oktatást támogató projekt ebben az évben kezdődött, ám a pályázati feltételeknek megfelelően a következő öt tanévben is folytatódik.
A sajtótájékozató keretében lehetőség volt meglátogatni egy a már a pályázat keretében megvalósult kompetencia alapú oktatási stratégiára épülő tanórát is.

Forrás: www.tirek.hu

2009. szeptember 20., vasárnap

II. Kárpát-medencei gyermekrajz pályázat

A Haypál Alapítvány és a Budai Református Egyházközség második alkalommal országos gyermekrajz pályázatot hirdet „Legkedvesebb bibliai történetem”címmel a határainkon innen és túl, és még azon is túl. A munkákat A 4-es méretekben fogadjuk, a szokásos technikákkal. A képek hátoldalán kérjük feltüntetni a nevet, életkort, elérhetőségeket, (postai és e-mail-címet) iskola, felkészítő tanár és gyülekezet nevét. A képeket az alábbi címre küldheted levélben:

Budai Református Egyházközség 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
II. Kárpát-medencei gyermekrajz pályázat.

2009. szeptember 19., szombat

Keresztyén gyermekkönyvet a magyar gyerekeknek

Sajnos csak kevés magyar nyelven íródott, 35000-50000 szavas keresztyén gyerekregény létezik. 2003-2004-ben szerveztünk egy gyerekkönyv író pályázatot, hogy új, ihlettel bíró magyar írókat találjunk és bátorítsunk abban, hogy írjanak 7-11 vagy 11-15 éves korosztályt érintő regényeket. Ezen új könyvekkel bővíteni kívántuk a Patricia M. St. John, Paul White, Helena Sehauf, Berta Schmidt-Eller stb. által írott, magyarul is megjelent regények palettáját. A pályázat célja az volt, hogy legalább egy új, kiadásra érdemleges kéziratot találjunk, melyet majd a ’4H’ jelentet meg, ha nem találunk egyéb magyar kiadót. A ’4H’ pénzjutalmat ajánlott fel a nyertes kézirat(ok) írójának, íróinak.

További információk az Örömhír Alapítvány honlapján.

2009. szeptember 14., hétfő

2010 szeptemberétől művészeti tagozattal bővül a Pápai Református Gimnázium

Örömmel adjuk hírül, hogy a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma a következő tanévtől új tagozattal bővül. Az Egyházkerületi Tanács támogatásával megkezdheti működését a gimnáziumi képzést kiegészítő öt éves Művészeti Szakközépiskola, melyben néptánc, társastánc, alkalmazott grafika és festészet tanszakokon a középiskolai érettségi bizonyítvány mellett OKJ oklevelet szerezhetnek növendékeink. A 2010 szeptemberében induló képzésről bővebb tájékoztatást hamarosan itt lehet olvasni valamint nyílt napjainkon: 2009. december 5-én, 2010 január 16-án és február13-án, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Forrás: refi-papa.hu

Református félóra a hittanoktatásról

A hittantanítás rendszerváltás utáni történetéről és helyzetéről szól műsorunk. Kálmán Attila, a tatai református gimnázium igazgatója államtitkár volt az Antall-kormány idején, amikor ismét engedélyezték a hittanórák iskolákban való megtartását. Kiss Gergely Kőbányán, Fördös Kata és Molnár Péter pedig Budán tartanak hittanórákat, tapasztalataikat osztják meg velünk.
Fekete Ágnes áhitata hangzik el Pál apostol korinthusi gyülekezethez írott második levelének 9. fejezete alapján: "Aki sokat szedett, nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje."

Az adás meghallgatható itt.

2009. szeptember 7., hétfő

479-ik tanévét kezdte a sárospataki református kollégium


A Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2009. augusztus 30-án 16 órakor tartotta 479. tanévnyitó ünnepségét. A református templom padjait megtöltötték a diákok, a szülők és az ünnepi alkalomra eljött vendégek.Az ünneplő gyülekezetet először Virágh Sándor sárospataki református lelkipásztor köszöntötte. Az igehirdetés szolgálatát Beidek Endre lelkész-vallástanár végezte. Jeremiás siralmai 3. részének 22-23. verse alapján: „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk: mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged." Az a bíztatás hangzott el a szószékről, hogy évszázadokon keresztül megőrzött minket az Úr és célja, küldetése nemcsak jelenleg, hanem a jövőben is Kollégiumunknak.Az istentisztelet után a tanévnyitó ünnepségen Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő köszöntötte az új és régi diákokat, valamint a szülőket, akik bizalommal vannak iskolánk iránt. Pál apostol bíztató szavait idézte: „Mindenre van erőm a Krisztusban", gondolva a tanév előttünk álló feladataira, továbbá a 3 országos rendezvényre is.

Török István nyugdíjas vallástanár az ünnepség keretén belül kapta meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium által alapított Lorántffy Zsuzsanna Díjat. A kedves és megtisztelő laudációt Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatóasszony mondta el, a díjat Főtiszteletű Csomós József püspök úr adta át. Az új tanárok fogadalomtétele után a 9. évfolyam diákjai Dienes Franciska 12/a. osztályos tanuló által mondott esküszöveg szerint tettek fogadalmat. A tanévnyitó ünnepélyességét emelte még Kállai Zoltán (8/h) és az általános iskolások szavalata, továbbá az énekkar szolgálata is. Jó volt azzal a reménységgel kijönni a templomból, hogy bizalommal és reménységgel kezdhetjük az új tanévet.

Forrás: www.tirek.hu

2009. szeptember 2., szerda

Beszámoló az Országos Református Tanévnyitóról

A 15. alkalommal megrendezett közös tanévnyitó istentiszteletre és ünnepélyre meghívást kapott az ország mintegy 150 református óvodája, általános és középiskolája, alapfokú művészeti iskolája. Többségük képviseltette magát.
Lelkipásztorok, igazgatók, tanítók, tanárok, óvónők, diákok és iskolazászlók töltötték meg a belsejében szépen felújított tatai templomot.
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészí elnöke igehirdetésében Mózes I. könyve 30. fejezete alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy amint annak idején Jákóbot, ma minket is megsegít az Úr, ha az Általa megjelölt úton járunk.
A vendégeket Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke és Michl József Tata városának polgármestere köszöntötte.
A találkozót szervező két iskolát: a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumát és a Tatai Református Egyházközség Kenderke Művészeti Alapiskoláját dr. Márkus Mihály tatai lelkipásztor, tiszteletbeli püspök mutatta be.
Szalczinger Judit (11. osztályos) Zsoltár című versét Michl Orsolya (10. o.) mondta el, majd felhangzott a gimnázium tanárainak és diákjainak közös előadásában ifj. Kálmán Attila Pécselyi Király Imre (159o-1641) szövegére írt Ne szállj perbe énvelem kezdetű kórusműve. Vezényelt Gulyás Orsolya tanárnő.
A tanévnyitó beszédet dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke mondta.
Henri Boulad imáját Kovács Károly (12. o.) mondta el, majd a két tatai református iskola Bogláros együttese (Nagy Norina, Szabó Krisztina és Tokár Kata) a 75. zsoltárt és erdélyi népdalt énekelt. Betanította: dr. Székelyné Szőke Szilvia tanárnő.
A magyar református közoktatás a 2009/10-es tanév küszöbén címmel Papp Kornél, a Zsinat Oktatásügyi Irodájának vezetője tartott tájékoztatót.
A Zsinat pedagógus kitüntetését, a Makkai Sándor díjakat az elnökség adta át Barthos Zoltánné gödöllői igazgatónak, Bohák Valéria érsekkétyi (Felvidék) igazgatónak és dr. Horváth Alajosné kecskeméti tanárnőnek. Életüket és szolgálatukat Ábrám Tibor főgondnok, a Zsinat világi alelnöke ismertette.
A fenntartói igazgatói értekezletet a gimnázium nagytermében tartották.Számos kapcsolódó rendezvény tette színesebbé, tartalmasabbá az ünnepséget:
  • a Református Pedagógiai Intézet Kálvin pályázatára beérkezett alkotások bemutatása,
  • Cs. Kiss Ernő, 80 éves tatai fafaragó népművész rajzai, fa és szaru faragásai,
  • Zilahy György (1929-1966) Tatán született festőművész képei,
  • a gimnázium diákjainak rajzai,
  • a Nemzeti Tankönyvkiadó könyvbemutatója és vására,
  • hatezer Hollandiából kapott biblia szétosztása,
  • keresztyéni szeretetre buzdító bábjátékok (vezető Újlakiné Pándi Emőke iskolavédőnő),
  • Jakab Györgyné matematikai készségeket fejlesztő játékainak bemutatója,
  • a Tatai Református Egyházközség fúvószenekarának térzenéje (vezető: Bánáti Norbert),
  • a Kenderke iskola énekeseinek és néptáncosainak bemutatója (igazgató: Kun Katalin tanárnő).

Cs. Kiss Ernő fafaragó népi iparművész kiállítása szeptember 15-ig díjtalanul megtekinthető a gimnázium nagytermében, tanítási napokon 7-18 óráig, hétvégén 9-14 óráig.

Forrás: refdunantul.hu


2009. szeptember 1., kedd

Pecúrok könvbemutató Kecskeméten


A kecskeméti bemutató programja (kérjük, kattintson a képre!):