2010. augusztus 13., péntek

A TEKIOE felhívása

Istentől ismét kaptunk egy lehetőséget arra, hogy helyesebb irányban haladjunk. A nagyobb lehetőség nagyobb felelősséggel is jár.
A jelenlegi helyzetben csodát nem várhatunk, de minden tőlünk telhetőt el kell követnünk azért, hogy bölcsen cselekedjünk a remélhetőleg megnövekedő mozgásterünkben.
Természetesen a pártpolitikai csatározásokban nem kívánunk közvetlenül részt venni, de kívánatosnak tartjuk, hogy az egyházi intézményeink munkatársai minél alaposabban ismerjék a kormány oktatáspolitikai elképzeléseit, valamint az azt ért bírálatokat és egyéb elképzeléseket. Mindezek birtokában célszerűnek látnánk szakmai nyilatkozatokkal, javaslatokkal, észrevételekkel támogatni a szaktárcát a minél helyesebb döntések meghozatalában.
Javasoljuk, hogy minden történelmi egyház oktatási intézményének dolgozói még e tanév vége előtt kapják kézbe a KDNP oktatáspolitikai programját, amely (ha nem is egyezik meg szó szerint a kormányprogram oktatáspolitikai részével) szakmai részletekre is kitér, tehát gondolatébresztőnek jó. A tanévzáró értekezleten célszerű felhívni a figyelmet, a program intézményünket leginkább érintő részleteire, s augusztus végén (az új tanév előkészítésekor), a parlamenti és média-vita ismeretében, rászánni egy-két órát a téma megvitatására.
Kérjük, hogy a felmerült észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat legkésőbb szeptember 10-ig (péntekig) megérkezően szíveskedjenek eljuttatni a TEKIOE ügyvezető elnökhelyettesének, Barcsák Mariannának az e-mail címére:barcsak@kpszti.hu
Az időben megkapott anyagot azonnal továbbítjuk Dr. Hoffmann Rózsa államtitkárnak, akit szeptember 17-én vagy 24-én, pénteken 10 órától várunk a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium nagytermébe, intézményvezetőink fórumára.
Örülnénk, ha az intézményeinktől kapnánk javaslatot a tavaszi nagy konferenciánk témájára és előadóira is. Pl. pedagógusképzés, továbbképzés, ellenőrzés, segítés, értékelés, pályakép. NAT, kerettanterv, tankönyv-engedélyezés, „tankönyvpiac”; erkölcsi nevelés, keresztény/keresztyén és nemzeti identitás, kötelező 6-8 tanéves etika és emberismeret oktatás, amely kiváltható hit-és erkölcstannal; mérés, visszacsatolás, alkalmassági, felvételi és érettségi vizsgák.
Áldást kérve nemes szolgálatukra, tisztelettel küldjük üdvözletünket, a TEKIOE választmánya:

Barcsák Marianna, Csermely Irén, dr. Kálmán Attila, Kovács István,
dr. Roncz Béla, Sommer László és Tyukász Tamás.