2009. augusztus 31., hétfő

Lesz-e pénz jövőre hittanoktatásra?

Cáfolja az MSZP, hogy nem lesz pénz jövőre a hitoktatásra. Szabó Zoltán, az Országgyűlés oktatási bizottságának szocialista elnöke ezt annak kapcsán mondta, hogy Semjén Zsolt (KDNP) és Balog Zoltán (Fidesz) hétfői sajtótájékoztatóján az újságíróknak kiosztott, az egyházakat érintő büdzsétervezet, amelyben a jövőre hittanoktatásra, valamint az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelempótlékára egyetlen forint sem szerepel. A lehető legrosszabb üzenet a társadalom felé, hogy a kormány jövőre nem ad pénzt a hit-, és erkölcstan oktatására - mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. Mindez a bűnözés erősödését váltja majd ki, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Balog Zoltán szerint ebben az esetben az elvonást nem lehet azzal indokolni, hogy a terhekből mindenkinek együtt kell kivennie a részét, hiszen itt a egyetlen tollvonással mindent elvontak. Szabó Zoltán (MSZP) szerint nem igaz az, hogy a 2010-es költségvetésben nem lesz pénz a hitoktatásra és a kistelepülési lelkészek bérkiegészítésére. Az Országgyűlés oktatási bizottságának szocialista elnöke azt mondta, a gazdasági válság miatt 8-10 százalékkal csökkenő költségvetési bevételek miatt nyilván nem lehet azt mondani, hogy az egyházak finanszírozása egy fillérrel sem csökken.

Sérül az egyházi oktatás autonómiája

Súlyosan sérti az egyházi oktatás autonómiáját a tavaly megváltoztatott középiskolai felvételi eljárás rendje - közölte Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház zsinata oktatási irodájának vezetője szombaton, Tatán. A református szakértő azt kifogásolta: korlátozzák a vallásilag elkötelezett intézmény azon jogát, hogy vizsgálhassa a jelentkező vallási, világnézeti elkötelezettségét.
Mint fogalmazott, célba vették a történelmi egyházak iskolarendszerét azzal, hogy 2008-ban megváltoztatták a középfokú felvételi eljárás rendjét. Papp Kornél a magyar református közoktatási intézmények országos tanévnyitó ünnepélyén "törekvéseiben a szlovák nyelvtörvényhez és az új ukrán érettségi rendszerhez" hasonlította a tavaly megváltoztatott középiskolai felvételi eljárást.
Azzal kapcsolatban, hogy 2009. november 2-ától hatóságilag is ellenőrzik az új rend betartását, közölte: ragaszkodnak ahhoz, hogy személyesen is találkozhassanak leendő tanítványainkkal és szüleikkel. Mint fogalmazott: "ebből nem engedünk, s főleg, nem félünk". Az oktatási iroda vezetője bírálta az oktatási tárca korábbi intézkedéseit is.
Kifejtette: sokan tették fel joggal a kérdést az elmúlt esztendők "reformnak nevezett őrülete" után, hogy mit vár a református oktatás a 2009/2010-es tanévtől? Hozzátette: 2009 szeptemberéhez közeledve csak az mondható el pozitívumként, hogy nyugodt tanév várható, mivel újabb jogszabály módosítások nem terelik el a pedagógusok figyelmét az oktató-nevelő munkától.
Huszár Pál, a zsinat világi elnöke tanévnyitó beszédében a református iskola feladatai között a tudományos ismeretek korszerű közvetítése mellett kiemelte a gyermekek református-keresztyén neveltségét, valamint magyar nemzeti identitástudatuk erősítését, "kellő európaisággal elegyítve".
Az ünnepélyen Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A 2009/2010-es tanévben a református közoktatás 118 intézménye összesen 179 feladatot lát el, mivel Karcagon és Szentendrén egy református gimnázium illetve óvoda jött létre, négy másik településen pedig a már meglévő intézmények gyarapodtak egy-egy új oktatási egységgel

Forrás: www.reformatus.hu

2009. augusztus 29., szombat

450. tanévét kezdi a miskolci Lévay

Az alapításától számítva a 450. tanévet kezdi szeptembertől Miskolc első gimnáziuma, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. A gimnáziumban közel 700 tanulónak, a diákotthonban 230-nak csengetnek be. Az ünnepi tanévnyitó istentisztelet augusztus 30-án, vasárnap délután 4 órakor kezdődik a Kossuth utcai református templomban. Igét hirdet Rácsok Andrea az intézmény vallástanára. Istentiszteleti keretek közt tesz fogadalmat 165 elsős tanuló és az új tanárok. Az ünnepség díszvendége: Csiba Gábor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa. Az ünnepségen az intézmény stratégiai partnereinek ad át oklevelet Ábrám Tibor, a Lévay igazgatója, a Megyei Kórház főigazgató főorvosának, a Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójának és az Európa Rádiónak, mint szakmai stratégiai partnernek.

Forrás: Európa Rádió

2009. augusztus 27., csütörtök

Egyházi iskolák a köz szolgálatában


Több mint 500 ember vett részt az Egyházi iskolák a köz szolgálatában című konferencián Piliscsabán. A református egyházat többek között Kálmán Attila igazgató, a XI. Zsinat világi elnöke képviselte, aki honlapunknak elmondta: az, hogy az iskolákat államosították egy tudatos munka volt, és ennek a rombolásnak az eredménye, hogy elvilágiasodott az oktatás. Kálmán Attila szerint az egész magyar közoktatás lefelé szálló ágban van, de a református oktatás talpon tud maradni, ha a szigorú elveihez és igényességeihez ragaszkodik. A szakember hozzátette, ha a nyílt állandó értékeket hangsúlyozzuk akkor a tekintélyünk nőni fog. Az egyházi oktatás anyagi helyzetét Kálmán Attila egy Rákosi Mátyástól kölcsönzött példával jellemezte, miszerint az akváriumból nem kell kiölni a halakat, elég ha leengedjük róla a vizet.
Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek nyitó előadásában azt hangsúlyozta, hogy a szülők felelőssége az iskolaválasztásban nagy szerepet tölt be, és ha valaki keresztelésekor úgy döntött hitben neveli fel a gyermekét, akkor azért is felelős, hogy egyházi iskolába járassa a gyereket.
A konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara az egyházi iskolák újraindulásának 20. évfordulója alkalmából tartotta Piliscsabán, a PPKE BTK Campusának Stephaneum épületében. A konferencia szervezésében közreműködött a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Irodája és az evangélikus Oktatási és Iskolai Osztály is.

Forrás: www.reformatus.hu

2009. augusztus 26., szerda

Hitoktatói konferencia a Parakletos Könyvesház szervezésében


A Parakletos Könyvesház 1997-ben kezdte meg Evert Kuijt 365 bibliai történet gyermekeknek és tanítóknak című holland hittananyagának magyar adaptációját és kiadását. A teljes Bibliát részletesen feldolgozó segédanyag 15 részben, folyamatosan jelent meg, 2008-ban készült el az utolsó rész. A kiadói folyamat befejezéseként digitális formában, egy DVD-n is kiadásra kerül a feladattár, mely a konferencián lesz először kapható.

A konferencián szeretnénk
  • hálát adni Istennek azért, hogy e sok éven át tartó munkában segítségünkre volt, s magyar nyelven megjelenhetett egy ilyen komplex hitoktatói anyag;
  • bemutatni a feladattárat;
  • gyakorlati segítséget nyújtani a hitoktatóknak, hogy minél sokszínűbben, kreatívabban tudják azt használni;
  • lehetőséget adni a hitoktatóknak, hogy megosszák és megvitassák tapasztalataikat, problémáikat.
A konferencia ökumenikus, felekezetre való tekintet nélkül szeretettel várunk mindenkit!
A tapasztalatcsere és műhelymunka hasznos lehet azoknak is, akik már ismerik és használják a feladattárat, s azoknak is, akik most szeretnének megismerkedni vele.

Bővebben a konferenciáról a Parakletos Könyvesház honlapján.


Új igazgató, pótbeíratkozás Papkeszi református iskolájában


A földrajzban járatosabbak előtt azonnal megjelenik a kép, ha a Balaton keleti medencéjének következő településeit sorolom föl: Balatonfőkajár, Csajág, Küngös, Kiskovácsi, Berhida, Papkeszi. Ez tényleg olyan , mint egy lágyan hajló ölelő kar. Hogy mi a közös ezekben a településekben? Nos, az hogy mindegyikében vagy megtalálható református iskola, vagy legalább is a települések gyermekei közül számosak járnak valamelyik környékbeli református iskolába. A két intézmény a Csajági és a Papkeszi református iskola három községben településeket összekötő aranyágként, új lendülettel készül a tanévkezdésre.

Balatonfőkajáron tulajdonképpen az “ikeriskola” egyik fele működik nyolc osztályos rendszerben. A főkajári iskolarészben befejezéséhez közeledik a fűtéskorszerűsítés munkája, amelynek eredményeképpen a fűtési szezonban havonta többszázezres nagyságrendű lesz a megtakarítás felújításnak köszönhetően. Új intézményvezető is érkezik, hiszen Bollók Gyula igazgató úr hatalmas szakmai kihívást jelentő papkeszi iskolamegújításban folytatja pályafutását.

A Csajági iskolarészben a nyugalomba vonulások miatt fiatalabb pedagógusok kapnak lehetőséget a bizonyításra, elsősorban a zenei és népi kultúra oktatásának területén, de ugyanígy a sport, a természettudományok tanításának mezein. Idén vezetik be az iskolaotthonos modellt annak érdekében, hogy a tanulók tanári felügyelet mellett tudjanak a délután tanulni és kikapcsolódni is egy finom ebéd után. Nagy reményeket fűznek ehhez a módszerhez, ami ha sikererel jár emelni fogja az iskola tanulmányi szinvonalát is.

Papkeszin a helyi Református Egyházközség presbitériuma és megújult elnöksége, a Református Általános Iskola fenntartójaként Bollók Gyula tanár úr személyében új igazgató kinevezésével vág neki a következő tanévnek.
A több évtizedes intézményvezetői gyakorlattal rendelkező igazgató igen zsúfolt napokat él át a napkoban. A pincétől a padlásig papkeszi illetőségű önkéntesek munkájával és a tanári kar tagjaival együtt készítik elő az iskolát a gyermekek fogadására.

Az összefogás jegyében Ráczkevi Lajos Papkeszi polgármestere, a Református Iskola Igazgatótanácsa és a Református Egyház Presbitériuma egymást segítve végzik feladataikat. Nagyon sok a tennivaló, de a cél az, hogy még magasabb színvonalon, még több gyermek befogadására legyen alkalmas az intézmény.

A pótbeíratás helye az Iskola, de információval szolgál a Papkeszi Református egyházközség és a Papkeszi Önkormányzat hivatala is.
Cím: 8183 Papkeszi Fő út 34. Tel: 88-573-605.

A Veszprém megyei két iskola hat, vagy annál is több településen fejti ki hatását: korszerű körülmények között felnevelve és az Úr közelébe is vonva a jövő nemzedéket. Az “iskolák aranyága” református egyházunk értékes kincse.
-df-

Forrás: www.reformatus.hu


M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk a magyar református közoktatási intézmények országos tanévnyitó istentiszteletére és ünnepélyére.

Helyszíne: a tatai református templom (Tata Kocsi u. 15.)

Időpont: 2009. augusztus 29. (szombat) 10.00

Igét hirdet:
dr. Bölcskei Gusztáv,
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

Tanévnyitó beszédet mond:
dr. Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke.

A vendégeket köszönti:
Steinbach József püspök és Michl József polgármester.

A helyi intézményeket bemutatja dr. Márkus Mihály tb. püspök.

Tájékoztatót tart református közoktatásunk helyzetéről Papp Kornél,
a Zsinat oktatási irodavezetője.

A Makkai Sándor-díjakat átadja a Zsinat elnöksége
Díjazottak: Barthos Zoltánné, Bohák Valéria, Horváth Alajosné
Laudál Ábrám Tibor, a Zsinat világi alelnöke.

Közreműködnek: a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának és a Tatai Református Egyházközség Kenderke Művészeti Alapiskolájának tanárai és diákjai, valamint a Tatai Református Egyházközség Fúvószenekara.

11,40-től fenntartói és igazgatói értekezlet lesz a gimnázium nagytermében.

Bővült a böszörményi református iskola


Megduplázta tantermeinek számát a hajdúböszörményi református általános iskola. Új épületrésszel bővítették az intézményt: 6 új tantermet és egy éttermet építettek. A beruházás 150 millióforintjába került a Baltazár Dezső Általános Iskolának. A költségeket önállóan gazdálkodta ki az intézmény és a fenntartó Bocskai téri Református Gyülekezet. A munkálatokkal szeptember elsejéig, vagyis iskolakezdésig végeznek, hogy a diákok az új tanévben birtokba vehessék az új épületrészt.

Forrás: Európa Rádió


Szociális gondoskodás - Diakóniai megközelítésban

2009. augusztus 6., csütörtök

A Református Pedagógiai Intézet szakmai konzultációja


A Református Pedagógiai Intézet - a MRE Zsinata Oktatásügyi Szakbizottságának határozata és felkérése értelmében - a hittanoktatás helyzetének elemzésére és a hittan tanterv továbbfejlesztett munkaanyagának megvitatására szakmai konzultációt szervez az ország több pontján 2009 októberében.

A rendezvény célja: a hit- és erkölcstan tanterv továbbfejlesztett munkaanyagának megvitatása, javaslattétel a tanterv változtatásaira, a MRE Zsinat elé terjesztés előtt a szakmai vita lezárása. (A tantervi munkaanyag letölthető a Református Pedagógiai Intézet honlapjáról is. Jelszó igényelhető a gulyas.zsuzsa@refpedi.sulinet.hu címen).

Meghívottak köre: lelkipásztorok, katechéták, vallástanárok, hitoktatók, gyakorlati teológiai szakemberek, minden zsinati tag.

A rendezvények időpontjai és helyszínei:

2009. október 12. 9.00 - Pápa
(Gyülekezeti Ház: 8500 Március 15. tér 9., a Gimnázium mellett)

2009. október 13. 9.00 - Kaposvár
(Gyülekezeti Imaház:7400 Kossuth u. 23.)

2009. október 13. 14.00 - Pécs
(- Belváros, Gyülekezeti Terem: 7623 Szabadság u. 35.)

2009. október 14. 10.00 - Szeged
(- Kálvin téri Gyülekezeti Terem: 6721 Kálvin tér 2.)

2009. október 15. 9.00 - Debrecen
(DRK Díszterme: 4044 Kálvin tér 16.)

2009. október 16. 9.00 - Miskolc
(Egyházkerületi Székház: 3525 Kossuth u. 17.)

2009. október 17. 9.00 - Budapest
(MRE Zsinati Székház: 1146 Abonyi u. 21.)

Tervezett napirend:

9.00 Nyitóáhítat

9.20 A hittan tanterv fejlesztése (beszámoló - az RPI igazgatója vagy munkatársa)

10.00 A hittan tantervvel kapcsolatban beérkezett reflexiók ismertetése

10.30 A tanterv szóbeli megvitatása, vélemények (Az írásos anyag visszaküldése után a legalaposabb elemzések szervezőit felkérjük szakmai álláspontjuk ismertetésére)

(A délutáni rendezvénynél időarányosan később)

12.30 Ebéd

13.00 Egyéb kérdések (helyi tanterv, nyomtatványok, tankönyvek - helyszíni igényfelmérés szerint)

A konferencián való hozzászólásra a tantervi munkaanyag visszaküldésével, illetve e-mailben (moncz.aniko@refpedi.sulinet.hu) 2009. október 1-ig lehet jelentkezni.

A konferencia-sorozat zárását jelentő budapesti rendezvényre az RPI a korábbi írásbeli és az előző heti szóbeli véleményezők köréből kér fel hozzászólókat.

Részvételi díj:

2009. augusztus 22-ig történő jelentkezés esetén: 1500 Ft/fő

• 2009. október 5-ig történő jelentkezés esetén: 3000 Ft/fő

A részvételi díj magában foglalja a kávészünet, az ebéd és a szakmai segédletek költségét is.

A Református Pedagógiai Intézet kapcsolattartója:

Moncz Anikó rendezvényszervező;

tel: 30/685-2899.

Jelentkezés:

Jelentkezni lehet az Ön számára legalkalmasabb időpontban és helyszínen tervezett rendezvényre a kötetbe csatolt, vagy a www.refpedi.hu honlapról letölthető jelentkezési lap visszaküldésével. Postacím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.; fax.: 06-1 / 351-9842 / 314 m; vagy a moncz.aniko@refpedi.sulinet.hu e-mail címen.

Szeretettel várjuk!


2009. augusztus 5., szerda

A válságban a gyermek a legbiztosabb támasz


A három gyerek mesei modellje

Boldizsár Ildikó

A "hármas" számnak nemcsak a népszokásokban, rítusokban és népmesékben van nagy jelentősége, hanem az emberi gondolkodásban is: háromszor kell valamit ismételni, hogy a kívánt eredmény bekövetkezzék, s a cselekvés a befejezettség, a teljességgel megáldottság érzésével párosuljon. A legtöbb tett a harmadik fázisban kulminál és ér véget, ami után új dolgok vehetik kezdetüket. Ez az egyik oka annak, hogy a magyar népmesékben a harmadik gyerek az, aki megold olyan problémákat, amelyeket addig nem sikerült. Vagyis a "harmadik gyerek" nem más, mint a jövő, a folytonosság, a teljességgel megáldottság záloga. Ezt az archetipikus bölcsességet lehet újra élővé tenni a társadalomban a mesék segítségével.

"A legidősebb fiam hozott arany falevelet, de az ellenség el is vitte; a középső fiam hozott mindenféle drágakövet, egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcikát hoztál, édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat, áldjon meg a jó Isten!"

Forrás: www.selye.hu

2009. augusztus 1., szombat

Az olvasás lelki titkairól
Prof. Dr. Bagdy Emőke (Károli Gáspár Református Egyetem) előadása
a 2008-as könyvmisszió keretében hangzott el.

A könyvmisszióról további információk itt.