2010. április 26., hétfő

Meghívó - koszorúzási ünnepségre

„Az egyházban élő iskola” - a református iskolák küldetéséről volt szó Léván

A 2000-ben alapított és egy évvel később huszonegy diákkal induló Lévai Egyházi Gimnázium jövőre ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Április közepén a gimnázium épületében „Az egyházban élő iskola” címmel megtartott konferencia előadói ennek apropóján arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen küldetése van ma a református iskoláknak és hogyan tudnak Szlovákiában megfelelni ennek a feladatnak?

2010. április 21., szerda

A kaposvári református iskola 1994-ben vette fel az erdélyi fejedelemasszony, Sárospatak úrnője, a református oktatásügy nagy mecénása, Lorántffy Zsuzsanna nevét. A kaposvári presbitérium és az iskola vezetősége azóta nagy gondot fordít arra, hogy méltóképpen őrizze és ápolja a fejedelemasszony emlékét.

Anyanyelvi verseny a Diósgyőri Református Általános Iskolában

Református általános iskolások mérték össze anyanyelvi tudásukat a Miskolc –Diósgyőri Református Általános iskolában
Az ország minden részéből érkeztek tehetséges kisdiákok a pénteken megrendezett versenyre. Szövegértésből és versmondásból versenyeztek egymással. A megmérettetéshez meseillusztrációs rajzpályázat kapcsolódott, melyre mintegy félezer alkotás érkezett. A zsüri által kiválasztott rajzokból kiállítás nyílt az általános iskolában.

Felvidéki oktatási iskolák találkozója Miskolcon

Első alkalommal szervezték meg a felvidéki református oktatási intézmények találkozóját, melynek a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon adott helyet.
A kétnapos alkalom, melyen az intézmények igazgatói és pedagógusai találkoztak egymással áhitattal kezdődött. Fazekas László püspök igeszolgálatát követően a találkozó fontosságát hangsúlyozta: ez az első alkalom, amikor a felvidéki református iskolák ilyen formában kapcsolatba lépnek egymással, ami lehetőséget nyithat arra is, hogy Kárpát-medence más egyházi iskoláival is felvegyék a kapcsolatot, ezáltal is megtapasztalva az összetartozás erejét. Folyatatásként a felvidéki óvodák, általános iskolák és gimnáziumok bemutatták intézményüket és az ott zajló oktatói, nevelői munkát.

Forrás: tirek.hu