2009. október 29., csütörtök

Iskola-erkölcs-tudás

Az oktatásügy előtt álló feladatokról, a szervezeti és tartalmi megújulás elveiről és részleteiről rendez konferenciát a Kereszténydemokrata Néppárt és a Barankovics István Alapítvány Iskola-erkölcs-tudás címmel 2009. november 7-én, szombaton 10.00 órai kezdettel a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának (Bp., IX., Ráday u. 28.) dísztermében.

Önkéntes napok a gödi közösségi iskolaépítésen


Október 29-én és november 12-én környékbeli polgármesterek és lelkipásztorok építik Gödön a verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola Gödi tagintézményének épületét.

Versenyek a hajdúböszörményi Baltazár Dezső református iskolában

Zsoltáréneklő-, vers-, prózamondó– és rajzversenyt szerveznek Hajdúböszörményben. Az általános iskolásoknak szervezett verseny december 5-én 10 órakor kezdődik a Baltazár Dezső Református iskolában. Az ének kategóriában két kötelező zsoltár mellet egy szabadon választottal kell kiállni a zsűri elé, a vers és próza témakörben pedig egy szabadon választott bibliai témakörrel kapcsolatos verset vagy prózát kell elmondani. A rajzokkal indulóknak az alkotásokat november 30-áig kell elküldeni az iskola címére.

2009. október 10., szombat

Papkeszin járt a Muzsikás együttes

A Bocskai István Református Általános Iskola októberben látta vendégül a rendkívüli énekórát tartó Muzsikás együttest. Köztudott, hogy a zenei nevelést nem lehet elég korán kezdeni, Kodály tréfás/komoly megállapítása szerint a legjobb már kilenc hónappal a születés előtt. A zenei élményhez jutás, az éneklés, a zene tanulás, a zene befogadásának képessége jótékony hatású nem csupán az általános műveltségi szint emeléséhez, hanem a testi lelki harmóniához is.
Kimutatták, hogy a rendszeres zenei élmény a fegyelmet, a koncentráló képességet és a teljesítményt is fokozza. A rendkívül gazdag Kárpát-medencei hagyományos népzene egyszerre ősi és modern, mindezeket a szerepeket képes betölteni. Ezért tartja fontosnak a Muzsikás a jövő nemzedéke számára a népzene megismerését, befogadását.
Nagyobb szabású programba kezdett az együttes melynek része a rendhagyó iskolai énekóra. Ekkor egy iskolai tanóra idejére összevonják az iskola néhány osztályát, alsó vagy felső tagozatát az épület erre alkalmas helyiségében (akár a tornateremben). A népzenei koncert alatt éredekes és fontos információk hangzanak el és az együttes a diákokat is aktivizálja. 
Az iskoláknak ilyen koncertek megrendezésére külön anyagi forrásuk rendszerint nincs. Mivel a Muzsikás mindenképpen fontosnak tartja ezt a programot, ezért 2004 decemberében saját erőből elindította a koncertsoroztot. A Muzsikás az iskoláktól az énekórákért semmilyen anyagi támogatást vagy hozzájárulást nem kér, nem fogad el, az iskolák számára a program teljesen ingyenes. Cégektől, magánszemélyektől az együttes szívesen fogad el továbbra is támogatást, hogy a program tovább is folytatódhassék.
A nagysikerű program eddig eddig több, mint 180 településen, 200 iskolában, 45 000 diák és 3000 pedagagógus számára nyújtott felemelő élményt.

Forrás: refdunantul.hu

2009. október 9., péntek

Pályázat labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

Pályázat alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre.
Az E.ON vállalatcsoport a nemzetközi támogatási stratégiájával összhangban új területet kezel kiemelten Magyarországon. A társadalom iránti felelősségvállalásunk központjában a következő generáció, a gyerekek állnak, mint a jövő, a fenntartható fejlődés letéteményesei. A pályázat meghirdetésével a vállalatcsoport szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több gyerekben kialakuljon a valaha oly nagyhírű magyar foci iránti kedv, elkötelezettség.

„Szívemben már őt megtaláltam”

Versenykiírás és pályázati felhívás
magyar diákok és fiatalok részére a Reformáció hónapja alkalmából
2009. október


A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége a Kommunikációs Iroda és a Református Pedagógiai Intézet szakmai közreműködésével tanulmányi versenyeket és nyilvános pályázatot ír ki 6 kategóriában a 2009. évi Reformáció hónapja alkalmából Kárpát-medencei magyar oktatási intézmények diákjai, magyar fiatalok számára.

A pályázat egyben emlékezést is jelent Ady Endrére halálának 80. évében.

A versenyek pontos részleteit, útmutatóit a www.reformatus.hu és a www.refpedi.hu honlapon tesszük közzé.


2009. október 2., péntek

Egy hét a betakarítás jegyében a Református Kollégium Általános Iskolájában

A szüreti hetet, illetve az ősszel kapcsolatos betakarítási időszakot a Sárospataki Református Kollégium általános iskolája a várossal, az Újbástya Rendezvénycentrummal és a Református Egyházközséggel közösen ünnepelte.

Hétfőtől már azzal teltek a napköziben, illetve technika és rajzórákon a tevékenységi formák, hogy különböző termésekből, gyümölcsökből képeket készítettek, illetve a gyerekeknek gyűjtőmunkaként ki volt adva, hogy különleges, illetve rekordméretű terméseket gyűjtsenek. Ezeket összegyűjtöttük és szerdán a napközis tanító nénik elkészítették ezt a kiállítást a gyermekek segítségével.
Tulajdonképpen ezzel zárult le az az őszi hetünk, amely egy projektmunkának az eredménye: amit ők készítettek, összehordtak, gyűjtöttek, a kiállítást megrendezték, és ha holnap az idő is engedi, akkor ezt egy kirándulással zárnánk. Botkőre menne az iskola
kirándulni, ahol olyan sor- és váltóversenyeket tervezünk, ami szintén az ősszel kapcsolatos: terméseknek tréfás módon való betakarítását tervezzük. Ilyen programokkal zárjuk le ezt a hetünket és bízunk benne, hogy a gyermekeknek ez maradandó élmény lesz.
Már hatodik éve minden évben megszervezzük iskolánkban a betakarításai ünnepünket, amikor igyekszünk mindig más programokat kitalálni, hogy ne váljon unalmassá, elcsépeltté. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekeknek nagyon fontos - akik itt élnek Tokaj-hegyalján - hogy tudják mi az, hogy szüret, betakarítás, és hogy a szorgos munka eredményeként, és - ahogy tanulták azt a hitoktatásba - a jó Istennek az akaratából egy nagyon bő terméssel zárhatják ezt az őszi időszakot is a dolgozó emberek.