2009. november 28., szombat

270 éves a debreceni Kántus

Jubileumi hangversennyel emlékeznek meg a 270 éves Debreceni Kollégiumi Kántusról

November 29-én, vasárnap egész napos programmal ünnepelnek az egykori és mai kántustagok. Vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődik a nap a Református Kollégium Oratóriumában, igét hirdet: Sepsy Károly. Az istentisztelet után megnyitják a Kántustörténeti kiállítást a Nagykönyvtár kiállítótermében, majd megkoszorúzzák Maróthi György domborművét. Az egykori kántustagok egy órakor találkoznak a kollégium Dísztermében, majd fél öttől a kibővített Kántus összkarának próbája kezdődik a Nagytemplomban. Az ünnepi hangverseny este hat órakor kezdőik, ahol Fekete Károly hirdet igét. Vezényel: Berkesi Sándor, Liszt-díjas karnagy és az egykori énekesekből lett karnagyok. Orgonál: Virágh András Gábor.

A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matematika professzora, Maróthi György, aki rövid hatévi működése során ujjászervezte az egész iskolát. A Kántus a pestisjárvány idején létesített négytagú temető-kvartettként alakult; ez bővült 30 tagú fiú-vegyeskarrá. Maróthi svájci minták nyomán a többszólamú zsoltáréneklést kívánta az istentiszteleteken meghonosítani. "Collegium Musicum"-ot, zenei együttest tervezett, de 29 évesen elvitte a korai halál. Így ez a terve nem valósult meg, de létrejött az első, azóta is folyamatosan működő magyar ifjúsági kórus, a Kántus. Szervezetével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: "Orando et laborando" - imádkozva és dolgozva - jegyében hitben és munkában edzett generációkat nevelt. A Kántus a kezdeti fiú-vegyeskari, majd hosszú férfikari időszak után, 1954 óta vegyeskarként működik. Tagjainak száma évenként 60-70: gimnazisták és egyetemisták. A Kántus egyházi és világi műsora lehetővé teszi, hogy a magyar kórusmozgalom versenyein, különböző minősítésein, ünnepi koncertjein részt vehessen. Az Éneklő Ifjúság versenyein többször szerzett arany fokozatot. Minősítésük a Magyarországon elérhető legmagasabb: hangversenykórus "summa cum laude" fokozat, amelyet 1996-ban szereztek meg. Több nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő helyezést: Debrecen, 1982, 1. hely; Middlesbrough, 1984, 1. hely; Spittal, 1988, 2. hely; Budapest, 1997, arany fokozat; Busan (Dél-Korea) 2002, két olimpiai ezüst fokozat. 1997-ben megkapták a Magyar Örökség Díjat.
Külföldi útjaik során eljutottak Ausztriába, az NDK-ba, NSZK-ba, Németországba, Jugoszláviába, Angliába, Hollandiába, az USA-ba, Kanadába, Svájcba, Finnországba, Svédországba, Norvégiába, Dániába, Belgiumba, Japánba, Skóciába, újabb időkben a határainkon túli magyarokhoz Kárpát-Ukrajnába, Erdélybe, Szlovákiába, továbbá Dél- Koreába, Tajvanba, Oroszországba, Csehországba. Többször szerepeltek rádió- és televízió adásokban, Számos CD lemezük, külföldön 3 műsoros kazettájuk jelent meg. Magyar zeneszerzők - Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Vass Lajos, Birtalan József, Szokolay Sándor, Mohay Miklós, Vajda János és mások - több művet írtak a Kántusnak. A kórus repertoárja kiterjed a régi korok és napjaink egyházi és világi műveire. A Kántus vezetősége: Berkesi Sándor - Liszt díjas vezető karnagy, orgonista Virágh András Gábor.

Forrás: www.refradio.eu

Dr. Berényi Rita: A szülői szerep kihívásai MA

Dr. Berényi Rita, családterapeuta tartott előadást 2009. november 10-én kedden, du. 17 órától a Jókai Mór Református Általános Iskolában. Az előadás hanganyaga meghallgatható a Digitális Kollégium hangtárában ide kattintva!

Forrás: www.tirek.hu

2009. november 11., szerda

Pályázati felhívás

A Lázár Ervin Baráti Kör pályázatot ír ki. (A Baráti Kör 2008 tavaszán alakult Sárszentlőrincen, Lázár Ervin gyerekkorának színterén, és az író munkásságának ápolását, szellemiségének terjesztését tűzte ki céljául.)

Feladat: Lázár Ervin megadott művei alapján (Lyukas zokni; Hóban; Bruckner Szigfrid, a cirkuszi oroszlán - A kisfiú meg az oroszlánok című könyvből; Az asszony; Szegény Dzsoni és Árnika) alakok, jelenetek, hangulatok, üzenetek ábrázolása a képzőművészet eszközeivel. Az eddigi ábrázolásoktól eltérő megközelítéseket várunk.Műfaji megkötés nincs.

Pályázhatnak a magyarországi és a határon túl élő általános- és középiskolások.

A pályamunkákat a Polgármesteri Hivatal, 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22. címre kérjük eljuttatni.

Beküldési határidő: 2010. március 1.

A pályamunkákkal együtt szerepeljen a beküldő neve, kora és elérhetősége, valamint iskolájának adatai.Az első helyezettek 20 000 forintos, a második és a harmadik helyezettek 10 000 forintos könyvvásárlási utalványt kapnak.A legjobb pályaművekből kiállítást rendezünk és megjelennek a „Lázár Ervin Füzetek” harmadik kötetében.

Az eredményhirdetés 2010. május 9-én lesz Sárszentlőrincen, a Lázár Ervin napok keretében.

2009. november 9., hétfő

Reformációs ünnepségek a csurgói református gimnáziumban

2009. október 16-17-én Kálvin-konferenciát rendezett iskolánk. A programok pénteken kezdődtek, az iskola dísztermében előbb Fejér István nagybajomi lelkipásztor, majd Török Béla magyaratádi lelkész és kaposvári vallástanár tartott előadást a kálvinista hitről, illetve a reformáció hitvallásos énekeiről. A kisiskolások az iskola ősparkjában egy régi hagyományt felújítva faültetéssel ünnepeltek.
A szombati nap istentiszteletekkel kezdődött a helyi templomban, majd a felsősök és a gimnazisták a meghívott vendégekkel együtt Dr. Huszár Pál egyházkerületi főgondnok előadását hallgatta meg Kálvinról és tanainak magyarországi hatásairól. Az ünnepi közösség ezek után megkoszorúzta az iskolai Kálvin-szobrot, majd Oláh Ilona vallástanár megnyitotta az iskolai kiállításokat.
Vasárnap az iskola diákjainak egy lelkes csoportja kiszállásra indult Somogyudvarhely,Bolhás és Somogyszob gyülekezeteibe, ahol a diákok Lászlóné Várhalmi Virág tanárnő vezetésével előadással, énekekkel, Kovács József igazgató igehirdetéssel szolgált.
A konferenciát a következő héten reformációs ünnepi istentisztelet követte, ahol az iskola református és evangélikus diákjai közös úrvacsorán is részt vehettek. Székely Attila kaposfői lelkipásztor szolgált igehirdetéssel, az istentiszteletet Hunyadkürthy György, a kaposvári színház művésze Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt című versével tette még ünnepélyesebbé.

Forrás: refdunantul.hu

A gyerekeken nem lehet kísérletezni! – Az iskolákért tüntettek Miskolcon

Azért vagyok itt, hogy ne vonják el tőlünk azt a pénzt, amiből iskolába járunk, mert ha ezt teszik, szüleinknek sokkal többet kell majd fizetni és lehet, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának... - mondta egy gimnazista lány azon a tüntetésen, amelyet november 6-án délután tartottak Miskolcon a Gimnáziumok Országos Szövetsége, a Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetőinek Országos Egyesülete (TEKIOE) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Szervezésében.

A szülői szerep kihívásai MA - előadás a Jókai általános iskolában

2009. november 10-én kedden, du. 17 órától a Jókai Mór Református Általános Iskolában Dr. Berényi Rita tart előadást gyakorló szülőknek "A szülői szerep kihívásai MA" címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Forrás: www.tirek.hu

Kárpát-medencei egyháztörténeti vetélkedő Sárospatakon

Kálvin és a kálvini reformáció hatása a Kárpát-medencei magyarok között címmel rendeztek egyháztörténeti vetélkedőt november 5-én és 6-án Sárospatakon.

A kétnapos rendezvényen a megmérettetés mellett az ismerkedésre, a közösségépítésre és a szórakozásra is volt lehetőség, hiszen 5-én este a Gryllus testvérek és Sebestyén Márta Tizenöt Zsoltár című zenés estje színesítette a vetélkedőt. A Kárpát-medence több pontjáról érkezett az a 16 csapat, melyeknek tagjai színdarabban, egyháztörténeti tesztben és villámkérdésekben, képfelismerésben és zsoltáréneklésben mérték össze erejüket. Kecskemét, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Mezőtúr, Debrecen, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Nagybereg és természetesen Sárospatak református iskolái küldték el fiataljaikat a versenyre. A házigazda Sárospataki Református Gimnázium és Általános iskola igazgatónője az eredményhirdetésben megköszönte mindazoknak munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Kálvin év jegyében rendezett verseny, ami tulajdonképpen egy megemlékezés is volt a reformátorra. Az eredményhirdetés keretében került sor az írásban beadott pályatételek értékelésére is. A 13 pályaműből első helyezett lett Márkus Anna a Pápai Református Kollégiuma Tatai Gimnáziumának 11. osztályos tanulója. Dolgozatának címe: A vallásszabadság kérdése a Rákóczi szabadságharc idején.

Folytatás...

2009. november 5., csütörtök

A Református Pedagógiai Intézet szakmai konzultációja Miskolcon


A Református Pedagógiai Intézet szakmai konzultációt tartott
az egyházkerületi székház könyvtárában 2009. október 16-án.

20 éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 20. születésnapjaalkalmából jubileumi hétvégét tartott, október 16-17-én Sárospatakon. Bár a mentor előadások - öregdiákok találkozása a mostaniakkal - már délután elkezdődtek, a hivatalos megnyitóra és a Pataki Diákság Emlékoszlopának megkoszorúzására csak késő délután került sor az Iskolakertben. A jubileumi programsorozatot dr. Dudás Lóránt (2001/A), a kuratórium tagja nyitotta meg, majd a megjelenteket Dr.Hörcsik Richárd (1974/D) országgyűlési képviselő, Sárospatak város polgármestere köszöntötte, aki visszaemlékezett azokra az időkre, amikor a Kollégium visszakerült az egyház kezelésébe.


Tovább...