2010. szeptember 15., szerda

Nem kell óvodapedagógusnak lennie a néptánctanárnak, hitoktatónak

A Közoktatásról szóló törvény idevágó paragrafusa szerint az óvodában megszervezésre kerülő hitoktatás esetén az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató vezetheti a hitoktatással kapcsolatos foglalkozásokat. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A kormányrendeletként megjelent Alapprogram természetesen nem lépi át a közoktatási törvény által megszabott kereteket, tehát a hitoktatás az óvodában a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a közoktatási törvénynek és a vallásgyakorlás szabadságát biztosító egyéb jogszabályoknak megfelelően eddig is és ezután is folyhat. Kérjük az intézményvezetőket és fenntartókat e rendelkezések figyelembe vételére!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése