2009. szeptember 7., hétfő

479-ik tanévét kezdte a sárospataki református kollégium


A Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2009. augusztus 30-án 16 órakor tartotta 479. tanévnyitó ünnepségét. A református templom padjait megtöltötték a diákok, a szülők és az ünnepi alkalomra eljött vendégek.Az ünneplő gyülekezetet először Virágh Sándor sárospataki református lelkipásztor köszöntötte. Az igehirdetés szolgálatát Beidek Endre lelkész-vallástanár végezte. Jeremiás siralmai 3. részének 22-23. verse alapján: „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk: mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged." Az a bíztatás hangzott el a szószékről, hogy évszázadokon keresztül megőrzött minket az Úr és célja, küldetése nemcsak jelenleg, hanem a jövőben is Kollégiumunknak.Az istentisztelet után a tanévnyitó ünnepségen Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő köszöntötte az új és régi diákokat, valamint a szülőket, akik bizalommal vannak iskolánk iránt. Pál apostol bíztató szavait idézte: „Mindenre van erőm a Krisztusban", gondolva a tanév előttünk álló feladataira, továbbá a 3 országos rendezvényre is.

Török István nyugdíjas vallástanár az ünnepség keretén belül kapta meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium által alapított Lorántffy Zsuzsanna Díjat. A kedves és megtisztelő laudációt Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatóasszony mondta el, a díjat Főtiszteletű Csomós József püspök úr adta át. Az új tanárok fogadalomtétele után a 9. évfolyam diákjai Dienes Franciska 12/a. osztályos tanuló által mondott esküszöveg szerint tettek fogadalmat. A tanévnyitó ünnepélyességét emelte még Kállai Zoltán (8/h) és az általános iskolások szavalata, továbbá az énekkar szolgálata is. Jó volt azzal a reménységgel kijönni a templomból, hogy bizalommal és reménységgel kezdhetjük az új tanévet.

Forrás: www.tirek.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése