2009. augusztus 6., csütörtök

A Református Pedagógiai Intézet szakmai konzultációja


A Református Pedagógiai Intézet - a MRE Zsinata Oktatásügyi Szakbizottságának határozata és felkérése értelmében - a hittanoktatás helyzetének elemzésére és a hittan tanterv továbbfejlesztett munkaanyagának megvitatására szakmai konzultációt szervez az ország több pontján 2009 októberében.

A rendezvény célja: a hit- és erkölcstan tanterv továbbfejlesztett munkaanyagának megvitatása, javaslattétel a tanterv változtatásaira, a MRE Zsinat elé terjesztés előtt a szakmai vita lezárása. (A tantervi munkaanyag letölthető a Református Pedagógiai Intézet honlapjáról is. Jelszó igényelhető a gulyas.zsuzsa@refpedi.sulinet.hu címen).

Meghívottak köre: lelkipásztorok, katechéták, vallástanárok, hitoktatók, gyakorlati teológiai szakemberek, minden zsinati tag.

A rendezvények időpontjai és helyszínei:

2009. október 12. 9.00 - Pápa
(Gyülekezeti Ház: 8500 Március 15. tér 9., a Gimnázium mellett)

2009. október 13. 9.00 - Kaposvár
(Gyülekezeti Imaház:7400 Kossuth u. 23.)

2009. október 13. 14.00 - Pécs
(- Belváros, Gyülekezeti Terem: 7623 Szabadság u. 35.)

2009. október 14. 10.00 - Szeged
(- Kálvin téri Gyülekezeti Terem: 6721 Kálvin tér 2.)

2009. október 15. 9.00 - Debrecen
(DRK Díszterme: 4044 Kálvin tér 16.)

2009. október 16. 9.00 - Miskolc
(Egyházkerületi Székház: 3525 Kossuth u. 17.)

2009. október 17. 9.00 - Budapest
(MRE Zsinati Székház: 1146 Abonyi u. 21.)

Tervezett napirend:

9.00 Nyitóáhítat

9.20 A hittan tanterv fejlesztése (beszámoló - az RPI igazgatója vagy munkatársa)

10.00 A hittan tantervvel kapcsolatban beérkezett reflexiók ismertetése

10.30 A tanterv szóbeli megvitatása, vélemények (Az írásos anyag visszaküldése után a legalaposabb elemzések szervezőit felkérjük szakmai álláspontjuk ismertetésére)

(A délutáni rendezvénynél időarányosan később)

12.30 Ebéd

13.00 Egyéb kérdések (helyi tanterv, nyomtatványok, tankönyvek - helyszíni igényfelmérés szerint)

A konferencián való hozzászólásra a tantervi munkaanyag visszaküldésével, illetve e-mailben (moncz.aniko@refpedi.sulinet.hu) 2009. október 1-ig lehet jelentkezni.

A konferencia-sorozat zárását jelentő budapesti rendezvényre az RPI a korábbi írásbeli és az előző heti szóbeli véleményezők köréből kér fel hozzászólókat.

Részvételi díj:

2009. augusztus 22-ig történő jelentkezés esetén: 1500 Ft/fő

• 2009. október 5-ig történő jelentkezés esetén: 3000 Ft/fő

A részvételi díj magában foglalja a kávészünet, az ebéd és a szakmai segédletek költségét is.

A Református Pedagógiai Intézet kapcsolattartója:

Moncz Anikó rendezvényszervező;

tel: 30/685-2899.

Jelentkezés:

Jelentkezni lehet az Ön számára legalkalmasabb időpontban és helyszínen tervezett rendezvényre a kötetbe csatolt, vagy a www.refpedi.hu honlapról letölthető jelentkezési lap visszaküldésével. Postacím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.; fax.: 06-1 / 351-9842 / 314 m; vagy a moncz.aniko@refpedi.sulinet.hu e-mail címen.

Szeretettel várjuk!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése