2009. július 21., kedd

Doktorok Kollégiuma - Pedagógiai Szekció


MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
DOKTOROK KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 2009. ÉVI ÜLÉSE


SZEKCIÓÜLÉS HELYE:
Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza (Ráday u. 28.)

SZEKCIÓÜLÉS IDEJE:
2009. augusztus 26. 11 órától

SZEKCIÓÜLÉS TÉMÁJA:
„Nevelési értékeink a kálvini tanítás jegyében”


PROGRAM


A szekció elnökének, titkárának megválasztása

Nyitó áhítat:

Dr. Pávich Zsuzsanna

Előadások:

Dr. Szenczi Árpád:
A mai nevelési értékek determinációja – bevezető gondolatok

Dr. Ágoston István György:
Kálvin terápia történelmünkben

Bognárné Drs. Kocsis Judit:
Protestáns életvitel nevelőknek - Karácsony Sándor nézetei alapján

Dr. Csohány János: R
eformátus bibliafordítások, revíziók, kiadások 1590-től 1718-ig

Dr. Hódossi Sándor:
A Losonci Theológiai Szeminárium és a helyi YMCA csoport kapcsolatai 1925-1932 között

Pintér Mihály:
Egy református család a Zilahi Református Kollégiumban és Katona -Kardos Károly tanár működése a Máramarosszigeti Református Lyceumban – előadásvázlatok

Tarné Dr. Pávich Zsuzsanna:
Keresztyén nevelés a családban

Dr. Váradi Ferenc:
Irodalmi kultúra és olvasásszeretet

Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit:
A készségfejlesztés lehetséges útjai: két kísérleti program bemutatása

Zárszó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése